Opnieuw stijging personen met verward gedrag

mainImage
Opnieuw stijging personen met verward gedrag

Door Angelique Starreveld

De Nederlandse politie heeft in het eerste half jaar van 2018 44.135 meldingen over personen met verward gedrag ontvangen. Dit is een stijging van bijna 7 procent. In de eerste helft van 2017 was het totaal aantal meldingen 41.082. De politie kan niet vooruitlopen op het totaalcijfer 2018, maar halverwege het jaar lijkt er sprake te zijn van een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

In Den Haag ging het in 2017 om 4.633 meldingen, terwijl dat er een jaar eerder 3.234 waren: een stijging van 43,3 procent. Per duizend inwoners ging het om 8.8 meldingen. Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg was sprake van een flinke stijging in het aantal meldingen. Daar steeg het aantal van 192 naar 336, een stijging van maar liefst 75 procent.

Korpschef Erik Akerboom uitte al eerder zijn zorgen over deze ontwikkeling. ''De politie moet vaak met spoed uitrukken voor noodsituaties door personen met verward gedrag. Dat is een zorgelijke trend, want het levert druk op in de wijken en dus ook in de basisteams. Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie''.

Preventie

Personen met verward gedrag zijn veelal mensen die door omstandigheden dreigen af te glijden en van wie het gedrag veel impact kan hebben op de omgeving. Bij verwardheid kan sprake zijn van een psychische stoornis, maar ook van verslaving, dementie, een verstandelijke beperking en diverse levensproblemen. Vaak is sprake van een combinatie van problemen waarbij inzet van verschillende disciplines nodig is.
Akerboom: ''Als politie blijven we dan ook pleiten voor preventie en vroege signalering. Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. De politie is vaak niet de aangewezen organisatie om bij aan te kloppen, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlast geven, crimineel of gevaarlijk zijn. Het gaat hier om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Passende zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen''.

Onverminderd urgent

Het landelijk Schakelteam presenteerde gisteren het eindrapport over een ‘sluitende’ aanpak voor mensen met verward gedrag. Gemeenten moeten per 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak hebben voor mensen met verward gedrag. Dat is niet overal gelukt, zo concludeert het Schakelteam. Het Schakelteam Personen met Verward gedrag bestaat uit vertegenwoordigers van politie, OM, GGZ, zorgverzekeraar, gemeente (wethouder en burgemeester) en gehandicaptenzorg met als voorzitter Onno Hoes.

De politie wil bij deze cijfers benadrukken dat de stijging niets zegt over het aantal personen. Eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Daarnaast wil de politie benadrukken dat een eventuele stijging ook voor een deel te wijten kan zijn aan registratie effecten; een paar jaren terug was de registratie code e33 nog relatief nieuw en gebruikten niet iedere agent deze code. Inmiddels is deze registratie code bij veel meer politiemedewerkers bekend en zou derhalve voor een registratie stijging hebben kunnen zorgen.


Foto: Digitaal Dagblad