Opening van Kindcentrum Trampoline

mainImage
Opening van Kindcentrum Trampoline

Vrijdag 21 september wordt in Leidschendam Kindcentrum Trampoline officieel geopend. Wethouder Juliëtte Bouw van de gemeente Leidschendam-Voorburg zal de officiële openingshandeling verrichten. Kindcentrum Trampoline is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen basisschool De Trampoline (Lucas Onderwijs) en Vlietkinderen kinderopvang.

School en kinderopvang werken samen aan een (integraal) kindcentrum voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Een kindcentrum met onderwijs en opvang op één locatie en uiteindelijk in één gebouw. Het gebouw is in ontwikkeling maar de inhoudelijke samenwerking heeft al duidelijk vorm gekregen. Daarom voelt het voor de school en de kinderopvang goed om nu samen verder te gaan onder één naam en met een herkenbaar gezicht naar buiten. Vlietkinderen bouwt ook aan een kindcentrum in Voorburg met basisschool Pius X van onderwijskoepel Panta Rhei. Het gebouw is richting het definitief ontwerp en ook inhoudelijk krijgt de samenwerking steeds beter vorm.

De vorming van integrale kindcentra past bij de visie op onderwijshuisvesting zoals de gemeente Leidschendam-Voorburg deze enkele jaren geleden heeft vastgesteld. Onderwijs en opvang samen onder een dak, soms met andere partners erbij zoals zorgaanbieders of buurtwerk. Deze samenwerking is behalve efficiënt, bijna een voorwaarde voor het realiseren van optimale doorgaande ontwikkel/leerlijnen voor kinderen. Daarnaast is het ook voor de ouders fijn om hun kinderen van 0 tot en met 12 jaar op dezelfde locatie te kunnen brengen, van dagverblijf of peuteropvang tot en met groep 8 van de basisschool.

Foto VD : Juliette Bouw verricht de openingshandeling.


Foto: Digitaal Dagblad