Openbare verlichting blijft groot probleem

mainImage
Openbare verlichting blijft groot probleem

Ondanks de uitleg van het Rijswijks College uit de mond van verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar dat men er alles aandoet om de openbare verlichting in Rijswijk weer op orde te krijgen, hadden de fracties CDA, BVR en OR middels een motie het college opgeroepen om nog meer haast te zetten achter het verhelpen van veel donkere starten in verschillende delen van Rijswijk. Men wilde graag van de wethouder een prioriteitsplan zien.

“Wij zijn met het herstellen van de openbare verlichting in een tempo bezig dat zijn weerga niet kent in de afgelopen 20 jaar,” vertelt wethouder Van de Laar. “Er lag al een goed beheerplan van het vorige college, maar wij hebben dit geïntensiveerd en twee maal zoveel geld uitgetrokken dan voorheen.”

Ondanks de intensivering van de werkzaamheden is de ergernis van de Rijswijkers waarschijnlijk pas over vier jaar tot rust gekomen. Zolang duurt het namelijk dat de oude bekabeling in geheel Rijswijk vervangen is.

Er ligt een plan waarbij is bekeken in welke wijken het kabelnetwerk snel moet worden vervangen. Bovenaan de lijst staat nu Oud-Rijswijk. In verband met de decembermaand en de daaraan gekoppelde inkopen in het winkelcentrum heeft men er voor gekozen om nog niet daar te beginnen.

 

De motie werd aangehouden.


Foto: Digitaal Dagblad