Openbaarheid over grote schenkingen

mainImage
Openbaarheid over grote schenkingen

Schenkingen aan maatschappelijke organisaties boven de 15.000 euro moeten openbaar worden om inzicht te krijgen in ongewenste invloeden van buitenaf. Het kabinet heeft dat besloten.

Het is de bedoeling dat de geldstromen naar stichtingen, verenigingen en religieuze genootschappen goed in beeld komen. Dan kan worden beoordeeld of donateurs proberen invloed te kopen, bijvoorbeeld door de organisaties te dwingen tot een extremistische koers. De informatie over geldstromen kan onder meer een rol spelen bij een onderzoek naar strafbare feiten.

,,We hebben in het verleden gezien dat bijvoorbeeld grote donaties vanuit het buitenland naar Nederlandse organisaties ertoe kunnen leiden dat die ongewild onder druk kunnen komen te staan'', aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Organisaties die ,,minder kwetsbaar zijn voor onwenselijke beïnvloeding'', kunnen vrijstelling krijgen.


Foto: Digitaal Dagblad