'Openbaar Vervoer Ldam-Zuid en Stompwijk ontoereikend'

mainImage
'Openbaar Vervoer Ldam-Zuid en Stompwijk ontoereikend'

GBLV vindt dat het Openbaar Vervoer van Leidschendam Zuid naar Stompwijk ontoereikend is. Sterker nog, de kersverse oppositiepartij maakt zich hier grote zorgen over. Raadslid Monica Veju stelde daarom de volgende vragen aan het College.

1. Is het college het met de fractie van GBLV/Gemeentebelangen eens dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer van Leidschendam Zuid en Stompwijk, vrijwel of geheel ontbreekt/niet toereikend is?
2. Is er onderzoek gedaan naar de wensen van bewoners in Leidschendam Zuid en Stompwijk voor wat betreft toegang tot OV?
3. Aangezien het een bereikbaarheidsvraagstuk is binnen onze gemeentegrenzen heeft onze fractie begrepen dat de MRDH slechts OV vergoed binnen de regio en niet binnenstedelijk.
Klopt deze informatie?
4. Uitgaande dat bovenstaande vraag met ja beantwoord wordt, zou onze fractie graag van het college horen wat de mogelijkheden zijn van OV binnen de gemeente. Ten denken valt aan een constructie zoals bus 47. We denken hierbij uiteraard ook aan de kosten van een dergelijke faciliteit en zouden die ook graag in een globale indicatie zien weergegeven.
5. Mochten er toch mogelijkheden zijn via een financiële bijdrage van de MRDH OV in Leidschendam Zuid en Stompwijk te realiseren horen wij dit graag.
6. In dat kader zouden wij graag de optie laten onderzoeken of er buslijnen zijn vanuit Zoetermeer (bijv. Buslijn 400 Arriva, die rijdt van Leiden via Zoeterwoude, de rand van Stompwijk naar Zoetermeer), die ook naar Stompwijk zouden kunnen rijden en zelfs zouden kunnen doorsteken naar Leidschendam Zuid (dit echter optioneel, maar wel om op die
manier weer aan te kunnen sluiten op andere OV lijnen). Dit om de bereikbaarheid te verbeteren en wellicht een bijdrage van de MRDH te verkrijgen, omdat het dan regionaal OV betreft.
7. Gezien de planning van de MRDH, die nu reeds voor de jaren 2020 en financieel voor 2021 gemaakt worden/zijn en de financiële positie van onze eigen gemeente, vragen wij het college, voor de beeldvorming, een globale planning op te nemen waarin OV geregeld zou kunnen worden


| Foto: Digitaal Dagblad