Open brief aan wethouder Rouwendal

mainImage
Open brief aan wethouder Rouwendal

Recent is gepubliceerd dat onze gemeente er financieel niet goed voorstaat, ook voor de komende jaren. Subsidies worden ingekort en een bezuinigingsronde zou de financiële positie dienen te verbeteren. Als dan 100.000 euro wordt uitgegeven voor een nieuw logo kan dat in de ogen van de burgers een onverantwoorde en onnodige uitgave zijn.

Als dan toch tot een nieuw logo werd besloten dan zou het Stadswapen van de gemeente een goede optie zijn geweest. Dit logo zou eenvoudig en tijdloos zijn en hoeft dan niet meer na een aantal jaren te worden aangepast omdat het niet meer van die tijd is. Een duur extern bureau had daarvoor niet te worden ingehuurd. Helaas is het contract Walvis & Mosmans reeds getekend. En als doekje voor het bloeden mag de burger meedenken welk logo het gaat worden.

Ik verwacht dat, met mij, vele burgers teleurgesteld zullen zijn dat tot genoemde, onnodige en dure uitgave is overgegaan.

Mary Oosterveer


Foto: Digitaal Dagblad