Open brief aan Hans Mulder: 'Zo ga je niet met de coalitie-partners om !'

mainImage
Open brief aan Hans Mulder: 'Zo ga je niet met de coalitie-partners om !'

Goedemiddag mijnheer Mulder,

Gisteravond heb ik de raadsvergadering meegekeken. Zeer verbaasd was ik m.b.t. uw reactie op de voorgenomen plannen.

U heeft zich aangesloten bij de coalitie en wist dus dat het afvalbeleid hoog genoteerd stond op de agenda.

Dan heeft u tijd genoeg gehad om uw standpunten, voorafgaand aan de raadsvergadering,  aan de andere coalitie-partners kenbaar te maken.

Het leek er nu op dat u met uw betoog hen overviel. Zo ga je niet met de coalitie-partners om !

Sinds 1 x per 14 dagen het vuilnis wordt opgehaald is het een grote bende in onze gemeente. Dat moet u toch ook niet zijn ontgaan.

Er wordt blijkbaar niet bij stil gestaan dat niet iedereen de beschikking heeft over een tuin/schuurtje om de vuilniszakken die gaan stinken, tijdelijk te plaatsen. De vuilniszakken op balkons plaatsen is ook geen optie vanwege ruimtegebrek en de stank.

Bij gebrek aan beschikbare ruimte zijn de inwoners noodgedwongen om het afval ook op de niet-ophaal-dagen op straat te zetten.

Het afvalbeleid wordt weer op de agenda gezet. Ik hoop van harte dat uw partij het ingenomen standpunt wil herzien en daarmee de inwoners tegemoet wil komen om weer 1 x per week afval te laten ophalen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Oosterveer

 

 


Foto: Digitaal Dagblad