Onvoldoende communicatie over afsluiting sluisbrug

mainImage
Onvoldoende communicatie over afsluiting sluisbrug

Raadslid Marien van Wijk (Gemeentebelangen) heeft een aantal vragen aan het College ingesteld inzake de hele gang van zaken rondom de afsluiting van de sluisbrug. Met name de communicatie uit zich niet in enige vorm van professionaliteit.

,,Het is gezien alle reacties duidelijk dat de communicatie vanuit de projectorganisatie onvoldoende en/of onvolledig is geweest'', meldt Michel Hogetoorn, afdeling Facilitaire Zaken team Bestuursondersteuning namens de gemeente. ,,In de afgelopen dagen is intensief en indringend gesproken met alle betrokken partijen om tot een andere werkvolgorde of werkplanning te komen. De vertegenwoordiger(s) van de ondernemers zijn
daarbij ook betrokken. De werkvolgorde kan niet meer teruggedraaid worden maar de fasering van de werkzaamheden wordt wel aangepast waardoor het aantal stremmingen in dit jaar tot een minimum wordt beperkt. De Provincie zal daar, in de week van 18 november 2018, over communiceren waarna wij deze berichtgeving ook zullen delen op onze communicatiekanalen''.

,,Miscommunicatie kan alleen voorkomen worden als alle betrokken partijen bij dit project voldoende alert zijn op het delen van informatie. Helaas is dit in deze situatie ontijdig en/of onvolledig gebeurd''.

Al met al is het een bijzonder ongelukkige gang van zaken, die duidelijk anders had moeten verlopen.

 


Foto: Digitaal Dagblad