Onderzoek Rekenkamer-commissie naar WMO

mainImage
Onderzoek Rekenkamer-commissie naar WMO

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben de toegang tot de Wmo-voorzieningen goed geregeld. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg in het rapport ‘Toegang tot voorzieningen in de Wmo’.

Met de ‘toegang’ bedoelt de Rekenkamercommissie het proces vanaf het eerste contactmoment tussen de cliënt en de gemeente (melding) tot en met de beslissing van de gemeente om een voorziening toe te kennen of het af te wijzen (zie afbeelding). Wmo-voorzieningen zijn woonvoorzieningen, zoals een traplift, vervoervoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel en huishoudelijke voorzieningen (huishoudelijke hulp).

In het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn een groot aantal Wmo-cliënten in de vier gemeenten gevraagd naar hun ervaringen met de toegang. Deze cliënten waren over het algemeen tevreden over hoe hun gemeente de procedure van de toegang heeft geregeld.

De Rekenkamercommissie vindt wel dat er verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan het melden en het indienen van een aanvraag eenvoudiger, kunnen de brieven van de gemeente korter en duidelijker worden geschreven en kunnen gemeenten meer aandacht geven aan de nazorg: de fase nadat de gemeente heeft besloten dat een cliënt in aanmerking komt voor een voorziening. De Rekenkamercommissie heeft ook per gemeente nog een aantal  praktische aanbevelingen gedaan.

Het advies van de Rekenkamercommissie aan de vier gemeenteraden is om de colleges van burgemeester en wethouders te vragen de aanbevelingen te verwerken in het proces van de toegang en de raden te informeren over de resultaten. Het rapport over dit onderzoek staat op de website van de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie vindt het sociaal domein een belangrijk aandachtsgebied in haar onderzoeksjaarplan. Maar de Rekenkamercommissie doet nog veel meer! Voor meer informatie, kijk op de website www.rekenkamerwvolv.nl

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld.

Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid). Meer? www.rekenkamerwvolv.nl

Bron: Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

 


Foto: Digitaal Dagblad