Onderzoek naar ophalen van grof vuil

mainImage
Onderzoek naar ophalen van grof vuil

Wie ergert zich niet aan afval dat bij de ondergrondse afvalcontainers illegaal wordt bijgeplaatst? Waarom inwoners dat doen, hangt van een groot aantal zaken af. Variërend van pure gemakzucht, tot ergernis over niet functionerende, afgesloten of volle containers. De pakkans is klein waardoor de hoogte van de boete ook niet echt afschrikt.

Een suggestie van GBLV/Gemeentebelangen om een goede samenwerking van gemeentelijke handhavers, Stadsbeheer, Avalex en communicatiemedewerkers het illegaal bijplaatsen aan te pakken wil het college van Burgemeester en Wethouders nog steeds niet overnemen. Er komt nu wel een onderzoek om het grofvuil sneller op te gaan halen: vandaag gebeld, morgen opgehaald.

De gemeenteraad heeft een motie van GBLV/Gemeentebelangen aangenomen om te gaan onderzoeken of het mogelijk is dat Avalex het logistieke proces gaat versnellen en eerder grofvuil op gaat halen.

GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”De gedachte hierachter is heel simpel: het duurt nu een dag of vijf voordat grofvuil dat iemand kwijt wil wordt opgehaald. Dat vergroot de kans dat mensen denken ’het staat me in de weg, ik zet het alvast op straat’. Tegenwoordig zijn we gewend dat dienstverlening razendsnel gaat. Bestel iets online en het wordt de volgende dag bezorgd. Als het logistiek mogelijk is om spullen binnen één dag in huis te krijgen, zou het toch ook mogelijk moeten zijn om spullen binnen één dag uit huis te krijgen. Als die logistieke omschakeling bij Avalex lukt dan hebben inwoners ook geen reden meer om grofvuil zomaar op straat te zetten.”

GBLV/Gemeentebelangen zag ook een andere motie rond de afvalinzameling aangenomen. Bij wooncomplexen die een eigen containerruimte hadden, gaat de gemeente kijken of het toch mogelijk is dat bewoners daar hun afval gescheiden aanbieden.

GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn is blij dat de gemeenteraad dit idee heeft overgenomen: ”Inwoners willen best hun afval scheiden, maar maak het dan ook makkelijk. Het door de gemeente strak vasthouden aan het sluiten van eigen containerruimtes bij wooncomplexen heeft tot onnodige frustratie bij de bewoners geleid. Met de motie die nu is aangenomen wordt het voor deze bewoners weer een stuk makkelijker om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de dure afvalberg.”

 


Foto: Digitaal Dagblad