'Ondertunneling kruispunten N14 biedt kansen'

mainImage
'Ondertunneling kruispunten N14 biedt kansen'


De gemeente Leidschendam- Voorburg werkt samen met Rijkswaterstaat aan een plan voor het ondertunnelen van de kruispunten van de N14 (bij de brandweerkazerne en BP tankstation in Leidschendam). Wethouder verkeer & vervoer, Astrid van Eekelen: “We willen dat onze gemeente ook in de toekomst, met meer verkeer op de weg, goed bereikbaar blijft. Met de inbreng van onze inwoners heeft Rijkswaterstaat een voorkeursvariant gemaakt waar wij, als gemeente, blij mee zijn en achter staan. De omliggende woonwijken en de Mall of the Netherlands blijven goed bereikbaar en de verkeersafwikkeling van de N14 én lokale wegen verloopt vlot met dit plan.”

Rijkswaterstaat presenteerde de plannen op 18 oktober onder grote belangstelling aan circa  400 inwoners. Op basis van wensen en bedenkingen van omwonenden tijdens deze avond heeft Rijkswaterstaat een nieuwe variant ontwikkeld. Deze is op 6 december op een drukbezochte informatieavond toegelicht. 11 december heeft de gemeenteraad aangegeven positief te staan tegenover de voorkeursvariant. Van Eekelen: “Ik geef ons advies aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij vraag ik haar in de verdere uitwerking ook rekening te houden met onze lokale verkeersstromen“Vlotte verkeersafwikkeling en bereikbare woonwijken

De voorkeursvariant zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14 én de lokale wegen. Lokaal verkeer dat de N14 kruist wordt met een tunnel onder de N14 door geleid. Verkeer kan vanaf de N14 in alle richtingen naar Voorburg én Leidschendam blijven rijden. Omgekeerd, richting N14 kan autoverkeer ook direct linksaf richting de N14 rijden, net als in de huidige situatie, zonder keerlussen of – rotondes. Omrijden hoeft niet meer. Daarmee blijven Essesteijn en de  woonwijken rondom de Mall goed bereikbaar. De hulpdiensten blijven zo goed bereikbaar. Het Politiebureau behoudt de toegang aan de IJsvogellaan. De Mall wordt zo optimaal mogelijk ontsloten. Daarnaast wordt een plan om fietsverkeer langs de N14 met viaducten over de Noordsingel en Heuvelweg heen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken  naar de samenhang tussen het project van RWS en een fietsroute en een parkeerverwijssysteem voor de Mall of the Netherlands.

Planning

Het komend jaar wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen en de formele procedures die daarbij horen. Omwonenden worden daarbij betrokken. Als alles volgens plan verloopt, stelt de Minister het Tracébesluit vast in 2020 en starten de werkzaamheden in de periode 2023-2026.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad