Voorburgs Dagblad | Omwonenden Windturbine Vlietzone richten hun hoop op nieuwe gemeenteraad

Omwonenden Windturbine Vlietzone richten hun hoop op nieuwe gemeenteraad

mainImage
Omwonenden Windturbine Vlietzone richten hun hoop op nieuwe gemeenteraad

Uit de onderzoeken blijkt steeds meer dat de bewoners gelijk hebben met hun klachten tegen de Windturbine Het is de vraag of de nieuwe gemeenteraad zich nog langer met een kluitje in het riet laat sturen. De gezamenlijke bewonersgroepen uit de omliggende woonwijken
krijgen het gelijk steeds meer aan hun kant.

Het is letterlijk te lezen in de stukken voor de agenda van de commissie leefomgeving van Den Haag van 30 mei. In het onderzoeksrapport van M+P van 13 maart jongsleden wordt op blz 10 wordt uit de doeken gedaan hoe de meetresultaten tot stand zijn gekomen. Daarbij wordt vermeld welk effect het
stilzetten van de turbine heeft...

Een letterlijke quote uit het rapport van M+P op blz 10, paragraaf 4.2:
"De perioden waarin de windturbine niet draaide voor de bepaling van het stoorgeluidsniveau is weergegeven tussen verticale lijnen. De pieken boven 60 dB(A) in het tijdsignaal werden niet veroorzaakt door de windturbine, maar door stoorgeluid. Deze zijn niet meegenomen bij de analyse.
Bij beide metingen daalde het geluidsniveau na het stilzetten van de windturbine met circa 3 dB.

Dat betekent dat bij draaiende turbine ongeveer de helft van het geluid afkomstig is van de turbine en de helft van verkeer". Meer onderzoek is voor de bewoners niet nodig; wat zij steeds hebben beweerd klopt. De windturbine maakt net zoveel herrie als de Rijksweg A4. Decibel (dB) volgt
een logaritmische schaal, als gevolg daarvan is iedere 3 dB meer een verdubbeling van het geluid.

Woensdag 30 mei worden de onderzoeken en de afdoening van de motie besproken in de commissie Leefomgeving. In de motie die al in november 2017 is aangenomen, is het college gevraagd om 1) in overleg te gaan met omwonenden, eigenaar De Wolff en de gemeente Leidschendam-Voorburg over de plaatsingsduur van de windmolen en mogelijkheden om deze eventueel te verminderen en de bereidheid om de geluidshinder te verminderen, 2) en de raad over de uitkomsten en (financiële)
implicaties hiervan uiterlijk in februari 2018 te informeren. De gevraagde gesprekken zijn gehouden, en de bewoners hebben -weer- constructief meegedacht aan oplossingen.

Maar deze oplossingen zijn niet bekeken of doorgerekend. Er is genoegen genomen met het feit dat de Wolff, eigenaar van de windturbine, geen informatie wil geven over de mogelijkheden en kosten van de aangedragen
oplossingen. Het is treurig dat men geen eigen onderzoek heeft gedaan en slechts de meningen van partijen citeert. Hierdoor kan de raad niet worden geïnformeerd over de uitkomsten en de financiële implicaties. Daarbij is de informatie rijkelijk laat -na de verkiezingen- naar de raad gestuurd en
hebben de bewoners de afdoening van de motie uit de krant kunnen vernemen.

Wonderlijk genoeg lijkt de gemeente Den Haag nog niet ongerust over de impact die deze slepende kwestie heeft op de ontwikkeling van de Vlietzone tussen de Rotterdamse Baan en de N14. Door de aanwezigheid van de windturbine is de marktwaarde van deze gronden (voor woningbouw etc.) in de Vlietzone uiteraard gedaald. Daarmee is het voor de burgers in Den Haag een dure molen geworden.

Want het afboeken van de gronden in de Vlietzone is uit hun belastingcenten betaald. De bewoners uit de wijde omgeving worden wel heel erg verdrietig van de afhandeling van dit dossier. Zij hebben echter goede hoop dat de nieuwe gemeenteraad, en nu ook een nieuw college, de knoop doorhakt in deze slepende zaak.


Foto: Digitaal Dagblad