Obesitas zorg onder Antilliaanse inwoners

mainImage
Obesitas zorg onder Antilliaanse inwoners

Uit een onderzoek van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) blijkt dat kinderen met een Antilliaanse achtergrond het hoogst scoren op de risicofactoren armoede, eenoudergezinnen, jeugdwerkloosheid en gebruik van jeugdhulp. Daarnaast komt er uit het onderzoek naar voren dat overgewicht (obesitas) een zorg is onder Antilliaanse inwoners.

Hun ouders wonen vaker in de slechtere, kansarme wijken. Kinderen voelen zich daar minder veilig en is de grootste groep schoolverlaters. Ook is het beeld ontstaan dat zij veel minder gebruikmaken van de ouderenzorg en thuiszorg of van de GGZ. Maar zij maken wel weer het meest gebruik van de huisartsenzorg in Den Haag.

Volgens de voorzitter van stichting HAAB (Haags Antilliaans-Arubaans Beraad) worden wel de studiedagen gesubsidieerd, maar ontbreekt verder elke structurele bijdrage van de gemeente die nodig is voor preventie op het gebied van armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning, het voorkomen van schooluitval en een criminele loopbaan.

Raadslid Adeel Mahmood van NIDA heeft het college van B&W van Den Haag gevraagd om de aanbevelingen in het rapport KIS ter harte te nemen.


Foto: Digitaal Dagblad