Noodkreet: 'Verkeer en vrachtwagens toegenomen'

mainImage
Noodkreet: 'Verkeer en vrachtwagens toegenomen'

Onze redactie ontving een brief die men aan het College heeft gestuurd inzake een enorme toename van verkeer op de Binckhorst bij Rijswijk en Voorburg. De inhoud van de brief luidt als volgt.

Zeer geacht College van Burgemeester&Wethouders

Al eerder hebben wij de gemeente gemaild over toename verkeersstromen op dit kruispunt. Zo langzamerhand is de maat een beetje vol .Vanaf rond 16.25 uur tot rond 18.15 uur is er een continue stroom auto's vanuit Rijswijk. Het verkeer staat meestal muurvast met rokende motoren.n Wij in deze woonwijk zitten dan ruim twee uur in het Fijne Stof. Ook de ochtenduren zijn van hetzelfde laken een pak.  Meestal loopt het dan op de Maanweg ook vast. U had bij de aanleg van Rotterdamsebaan toegezegd dat we minder verkeer zouden krijgen. Niets is minder waar. Het verkeer en vrachtwagens is verveelvoudigd.

Gaarne uw actie als College.

Hoogachtend

MJM . Peters en AEC.Knuttel

 


Foto: Digitaal Dagblad