Noodkreet aan minister Cora van Nieuwenhuizen

mainImage
Noodkreet aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Dambelang en de wijkvereniging 'Leidschendam- Zuid' hebben een 'eigen' aanvulling op de bijlage bij de brief van het College aan de Minister van Cora ,,Het is tenslotte belangrijk, dat voor iedereen helder is, wat de problemen zijn en dat daar actie op ondernomen moet worden'', zegt Fia Vader die gisteren namens de beide organisaties ook insprak bij de gemeenteraad. ,, De brief van het huidige College is daarin ontoereikend Wij hebben vandaag een aanvulling op de bijlage bij de brief aan de Minister. Wij hebben gevraagd deze aanvullingen toe te voegen op de specificatie. Het is tenslotte belangrijk, dat voor iedereen helder is, wat de problemen zijn en dat daar actie op ondernomen moet worden''.

De brief van het College zou er daarom zo uit moeten zien.

1.De uitrukmogelijkheden en prestaties van Brandweer, Ambulancediensten en Politie vanuit de kazerne en het politiebureau aan het Temeculaplein te Leidschendam-Voorburg en vanuit de regio dienen niet te verslechteren t.o.v. de situatie in 2017.

De veiligheid van bewoners in Leidschendam-Zuid en Damcentrum dienen onder normale omstandigheden en bij prioriteitsritten voldoende geborgd zijn, waar het de aanrijtijden van hulpdiensten betreft, dit i.v.m. de verwachtte overbelasting van dit onderliggend wegennet

2.De veiligheid van de weggebruikers en de hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) moet in normale omstandigheden voldoende geborgd zijn;

3. De gebruiksmogelijkheden van de kazerne, politiebureau en aangrenzende terreinen mogen niet beperkt worden. Ook de parkeerplaatsen in woonwijken dienen niet gebruikt te worden door bezoekers aan de Mall. Zodra omliggende straten belast worden, verschuift dit parkeerprobleem naar een navolgende wijk, Veursehout, Heuvelwijk, Damcentrum, etc.

4. De tunnelveiligheid van de park-, vliet en spoortunnel (Sytwendetracé) dient ten allen tijde gewaarborgd te zijn. Bij afsluiting van dit tracé dient overbelasting via de Vlietbruggen voor omwonenden voorkomen te worden;

5. De uiteindelijke inrichting van de kruisingen op de N14 mag niet tot desoriëntatie van de weggebruikers (langzaam en gemotoriseerd verkeer) leiden. Verkeer over de Vlietbruggen dient ontmoedigd te worden;

6. De uitwerking van het ontwerp dient in samenspraak met de hulpdiensten én met de wijken tot stand te komen, die direct geconfronteerd zullen worden met sluiproutes zijnde Damcentrum, Leidschendam-Zuid, de Wijkerlaan, etc.

7. Berekeningen van verkeersdrukte, effecten op de luchtkwaliteit en geluidsaspecten dienen vooraf onderzocht te worden en dienen onderdeel te zijn van de besluitvorming en besprekingsproces.

8.De uitwijkmogelijkheden van bezoekers c.q. vertrekkers van The Mall door Leidschendam-Zuid en het Damcentrum dienen zodanig beperkt te worden, dat het aantal verkeersbewegingen over de Zuidelijke Sluisbrug de 5000 niet wordt overschreden e.e.a. volgens de maatgevende uitspraak van de Raad van State van 6 juni 2007.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad