Nog veel vragen over jaarwisseling in Ldam-Vbg

mainImage
Nog veel vragen over jaarwisseling in Ldam-Vbg

Onlangs  bracht de gemeente een persbericht uit, waarin werd aangekondigd dat inwoners zelf vuurwerkvrije zones kunnen bepalen. De dag daarvoor, op 5 november, berichtte de NOS dat de politie tijdens de jaarwisseling een meldplicht wil voor mensen die zijn opgepakt met illegaal vuurwerk. De reden daarvoor is het vergroten van de veiligheid van agenten. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA een aantal vragen aan het College gesteld.

Deze vragen luiden als volgt.

1) Hoe verhoudt zich het initiatief van de gemeente om inwoners vuurwerkvrije zones?

2) Hoe verhoudt zich het initiatief van de gemeente om inwoners vuurwerkvrije zones te kunnen laten bepalen tot het bericht dat houders van illegaal vuurwerk rond de jaarwisseling geen meldplicht krijgen opgelegd?

3) Waarom komt de gemeente niet aan de wens van de politie tegemoet om tijdens de jaarwisseling een meldplicht op te leggen aan mensen die met illegaal vuurwerk zijn opgepakt?

4) Waarom kiest de burgemeester, zoals zijn collega van Hilversum in het NOS-artikel aangeeft, niet voor de bestuursrechtelijke aanpak voor houders van illegaal vuurwerk, maar voor de strafrechtelijke?

5) Welke garanties heeft de burgemeester dat houders van illegaal vuurwerk nog voor de jaarwisseling strafrechtelijk zijn vervolgd en berecht, zodat effectief opgetreden wordt tegen houders van illegaal vuurwerk?

6) Deelt de burgemeester de mening dat de bestuursrechtelijke aanpak van de meldplicht op oudejaarsavond effectiever is dan de strafrechtelijke? Zo ja, wat gaat de burgemeester doen om de meldplicht alsnog op te leggen? Zo nee, waarom niet?

7) Welke maatregelen, anders dan het uitreiken van borden, treft de gemeente om overlast in vuurwerkvrije zones te handhaven en welke afspraken maken politie en gemeente met de buurtpreventieteams hieromtrent?

8) Wat is de bezetting van de politie tijdens de jaarwisseling en is de politie van mening hiermee effectief veiligheid voor inwoners te kunnen bieden? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanvullende maatregelen iedereen een mooi feest te laten zijn?


Foto: Digitaal Dagblad