Nieuwe beleidsregels voor woningbouw in Ldam-Vbg

mainImage
Nieuwe beleidsregels voor woningbouw in Ldam-Vbg

Het College van Leidschendam-Voorburg heeft de regelgeving met betrekking tot de woningbouw veranderd. ,,De fors oplopende wachtduur voor inwoners die een sociale huurwoning nodig hebben, alsmede de beperkte uitstroom van inwoners uit een zorginstelling naar een zelfstandige goedkope woning, onderstrepen de urgentie tot meer sturing vanuit de gemeente op het toevoegen van sociale huurwoningen aan de bestaande woningvoorraad in Leidschendam-Voorburg'', schrijft het College in een brief aan de gemeenteraad.

Het College heeft op grond van een recente evaluatie nieuwe Beleidsregels Woningbouw Leidschendam-Voorburg voor de periode 2018 t/m 2021 vast te stellen. Deze nieuwe regels slaat op het realiseren van 30 woningen of meer. Het gaat dan onder meer om de duur van de de sociale huurwoning als zodanig en huurprijzen, gekoppeld aan het woonoppervlak.

Voor Leidschendam-Voorburg is vastgelegd dat er ca. 750 sociale huurwoningen bij moeten komen in de periode 2017-2025.


Foto: Digitaal Dagblad