Voorburgs Dagblad | ‘Nesten Bezuidenhout vernield door maaien in broedseizoen

‘Nesten Bezuidenhout vernield door maaien in broedseizoen

mainImage
‘Nesten Bezuidenhout vernield door maaien in broedseizoen

Partij voor de Dieren Den Haag heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het maaien van de groenstrook aan de sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst dat in de nabije omgeving van Leidschendam-Voorburg ligt.

Het broedseizoen is in volle gang. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode volgens de wet beschermd. Door het maaien van oevers worden nesten vernield en wordt het broeden verstoord, stelt de partij.

“Afgelopen week is de groenstrook gemaaid, terwijl daar volgens omwonenden vogels op nesten zaten te broeden en andere watervogels bezig waren met het maken van nesten. De groenbeheerders hebben de strook gemaaid met behulp van een grastrimmer, waardoor ze de nesten op het oog konden waarnemen.

Nu is de oeverbegroeiing, inclusief het riet, verwijderd en is er geen nest meer te zien,” aldus fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. “Verstoren, verwijderen of vernielen van nesten is volgens de Wet Natuurbescherming verboden. Het is onbegrijpelijk dat het college zich niet aan die wet houdt. We hebben gevraagd om opheldering en roepen het stadsbestuur op om maaien in het broedseizoen een halt toe te roepen. Het wordt hoog tijd dat er een beleid komt dat respect toont voor dieren.

Bron: Dagblad070


Foto: Digitaal Dagblad