'Meedenk-bijeenkomst' bereikbaarheid Damcentrum

mainImage
'Meedenk-bijeenkomst' bereikbaarheid Damcentrum


De gemeente Leidschendam-Voorburg is een offensief gestart met betrekking tot de files in het Damcentrum. Heeft u ideeën om de bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren? We horen ze graag! Op woensdag 30 januari organiseren we een inloopmiddag- en avond. Dan gaan we graag met u in gesprek. Tevens kunnen we u dan uitgebreider informeren over het geplande onderzoek naar de bereikbaarheid en de ontwikkelingen rondom parkeren.

Meedenk-bijeenkomst
Wanneer: 30 januari
Tijden: 16u – 20u
Locatie: De Binnenhof
Damhouderstraat 2a
Leidschendam (naast de kerk)

Participatiewebsite bereikbaarheid Damcentrum
Het Damcentrum moet een plek zijn waar je goed kan wonen, winkelen en uitgaan. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. De gemeente gaat op zoek naar oplossingen hiervoor. We nodigen inwoners en ondernemers van harte uit om daarover mee te denken. Meedenken kan online, tijdens bijeenkomsten en in meedenkgroepen. Meer informatie hierover vindt u op de speciale participatiewebsite www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum

Stand van zaken ontwikkelingen bereikbaarheid Damcentrum 
Parkeren
Er zijn nieuwe parkeertellingen gedaan. En er is gekeken naar de huidige en toekomstige parkeersituatie in het Damcentrum. Samen met inwoners en ondernemers gaan we nu kijken naar maatregelen om de parkeerdruk te verminderen. Hierbij wordt gedacht aan maatregelen van een blauwe zone tot het realiseren van extra parkeerplaatsen. De gemeenteraad beslist welke maatregelen worden doorgevoerd.

Verkeersmaatregelen Damcentrum
Op korte termijn worden 3 maatregelen genomen om de doorstroming en de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Hierover hebben inwoners meegedacht.
De maatregelen zijn:
1. Invoering van verkeerslichten die zich aanpassen aan de drukte.
2. Het plaatsen van verkeersplateaus in het Damcentrum.
3. Samen met inwoners wordt gekeken naar de beste locatie voor de dynamische route informatiepanelen (DRIPs). Op deze panelen staat wat de snelste actuele route is.

Brugonderzoek
Op basis van de meest actuele gegevens van een nog te houden verkeersonderzoek wordt gekeken of een brug een bijdrage zou kunnen leveren aan de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum. Lokale en regionale ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouwprojecten, maar ook de verbetering van de doorstroming op de N14 worden daar in meegenomen.

Samen met het onderzoeksbureau dat het verkeersonderzoek uit gaat voeren, nodigen we inwoners en ondernemers uit mee te denken over wat er onderzocht moet worden. De uitkomsten van het verkeersonderzoek bespreken we met een meedenkgroep. Hiervoor kunt u zich aanmelden via www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum

Speciale nieuwsbrief ontwikkelingen Damcentrum
Wilt u de ontwikkelingen rondom het Damcentrum volgen. Abonneert u zich dan op de speciale nieuwsbrief Ontwikkelingen Damcentrum via www.lv.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg

 


Foto: Digitaal Dagblad