Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'

mainImage
Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'

Museum Swaensteyn werkt aan het Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'. Dit is een project voor het beter zichtbaar maken van de aanwezigheid van de Romeinen in Voorburg, Leidschendam en Voorschoten, aan het begin van onze jaartelling.

Op dit moment wordt op meerdere plekken in Nederland, ruwweg langs de lijn Katwijk - Nijmegen, gewerkt aan de realisering van projecten waarmee het verhaal van de noordelijke Romeinse grens, de Nederlandse Limes, aan het publiek wordt gepresenteerd. Dit is ter voorbereiding op de ratificatie van de Nederlandse Limes tot Unesco Werelderfgoed, die naar verwachting in 2021 zal plaatsvinden.

Samenwerking

Museum Swaensteyn heeft in 2017 het initiatief genomen om, in samenwerking met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Limes. Met het voormalige Forum Hadriani en het kanaal Corbulo beschikken wij immers over twee unieke en heel onderscheidende onderdelen van de Limes. Het masterplan 'Romeinen aan de Vliet' wordt ontwikkeld in nauw overleg met de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, Stichting 'Mooi Voorburg', Huygens' Hofwijck en onze gemeente. De provincie Zuid-Holland heeft voor het opstellen van het masterplan, voor de realisatie ervan, voor een nieuwe Romeinenpresentatie in het museum en voor digitalisering van onderzoeksgegevens een subsidie toegekend in het kader van de Erfgoedlijn Romeinse Limes.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad