Marjan van Giezen bestuurslid 'Houdt Vlietrand Groen'

mainImage
Marjan van Giezen bestuurslid 'Houdt Vlietrand Groen'

De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering op 4 juni jl. een nieuw bestuur gekozen. De vereniging verwelkomt de nieuwe vice-voorzitter, voormalig fractievoorzitster en PvdA-icoon Marjan van Giezen, voormalig raadslid van GBLV/Gemeentelangen Robin van Wissen (bestuurslid) en Paul Daeleman, bewoner van Park Leeuwenbergh (penningmeester). Onder dankzegging voor de vele jaren tomeloze inzet zijn Berthie de Zwart, secretaris en Jan Diekema, penningmeester, afgetreden.

Berthie de Zwart is mede oprichtster van de vereniging en dus vanaf de oprichting in 1994, betrokken geweest bij Vlietland Groen. Zij zal het bestuur voorlopig nog met raad en daad bijstaan. Echter niet meer als secretaris, waardoor voor deze functie nog vacature ingevuld moet worden. Kandidaten kunnen zich daarom melden via www.vlietrandgroen.nl.

Jan Diekema heeft tien jaar de functie vervuld van penningmeester en ook hij vindt het tijd voor wat anders. Twee geweldige bestuursleden, die absoluut gemist gaan worden. Maar met een nieuwe ploeg gaan we de nieuwe bedreigingen van de Vlietzone het hoofd bieden.

Monica Velu blijft voorzitter van de vereniging. De Vlietzone is sinds de annexatie van begin van deze eeuw voornamelijk Haags gebied, ligt tussen de A4 en Vliet ingeklemd en loopt van de N14 tot aan Rijswijk (Hoornwijk). Gezien de grote verstedelijking in deze omgeving vindt de vereniging het belangrijk een groen gebied in stand te houden in de Vlietzone, als groene buffer voor iedereen. Na de economische crisis was er lange tijd geen sprake van bouwplannen in de Vlietzone, maar het gebied is nog steeds transitiezone.

Dat wil zeggen dat er geen plan is voor het gebied zodat eigenlijk alles van milieu belastende bedrijven tot woningbouw er een plek kan krijgen. Houdt Vlietrand Groen ijvert daarom onder andere voor een gedegen plan met een overwegend groene en recreatieve invulling.


Foto: Digitaal Dagblad