Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op Vlietbruggen

mainImage
Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op VlietbruggenHet college heeft van de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ een samenhangend pakket aan maatregelen in ontvangst genomen, dat de drie historische bruggen over de Vliet ontlast van doorgaand verkeer en de leefbaarheid en de veiligheid rondom de Vlietbruggen bevordert.

Het college dankt alle leden van de begeleidingsgroep hartelijk voor het advies en spreekt waardering uit voor de tijd en energie die zij er in hebben gestoken. Naar aanleiding van dit advies heeft het college zich uitgesproken over de verschillende maatregelen.

Dynamisch systeem

•Het Damplein krijgt een verkeersplateau; het schetsontwerp wordt in overleg met omwonenden uitgewerkt. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad.

•Gelet op de complexiteit van het Kwadrant wordt invoeren van eenrichtingsverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan nader onderzocht; eind 2018 krijgt de raad een nader voorstel.

•Bij de Wijkerbrug wordt de zuidkant van de Wijkerlaan en de Rembrandtlaan uitgevoerd als 30 km-weg met aandacht voor de entree van de school. In overleg met omwonenden wordt de uitwerking voortvarend opgepakt; eind 2018 ligt er een eindvoorstel bij de raad.

•De DRIP’s (dynamische routeinformatiepanelen) die als proef langs de Noordsingel en Veursestraatweg hebben gestaan, hebben een gunstige werking gehad. Het college wil dit dynamisch verkeersinformatiesysteem invoeren voor de zuidelijke Sluisbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug. Voor de zomer ligt er een uitgewerkt voorstel met de plaatsen waar een DRIP komt te staan.

Onderzoek selectieve toegang

•In overleg met belanghebbenden wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de verschillende systemen die selectieve toegang regelen; na de zomer rapporteert het college over de voortgang en de eerste uitkomsten van dit onderzoek.

•Voor landbouwverkeer zijn geen alternatieve routes voorhanden. Het college zoekt de oplossing in overleg met vervoerders in andere manieren van vervoer.

•Het college kijkt per maatregel naar de mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.

•Het volume aan goederen is te klein om alleen voor Leidschendam-Voorburg een alternatieve vorm van distributie op te zetten. Het college onderzoekt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) of dit op regionaal niveau is te realiseren.

Samenhangend pakket

De begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ heeft ruim een jaar lang zeer intensief gewerkt om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen, waarmee de verkeersdruk op de drie Vlietbruggen vermindert en de leefbaarheid en de veiligheid verbeteren. De begeleidingsgroep, waaraan betrokken bewoners en ondernemers deelnemen, heeft haar advies aan het college van B&W uitgebracht. De begeleidingsgroep is verdeeld over het toepassen van selectieve toegang; over de overige maatregelen is zij unaniem positief.

Vooruitlopend op het advies van de begeleidingsgroep zijn al enkele maatregelen genomen die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Benutten zoals bedoeld’.

Zo is de Koningin Julianaweg nu 30 km-weg, zijn de verkeerslichten op de Noordsingel aangepast en wordt het verbod voor vrachtverkeer op de Sluisbrug met camera’s gehandhaafd.

Binnenkort wordt de reconstructie van de Nieuwstraat-Damhouderstraat uitgevoerd, waarbij doorgaand verkeer over de Nieuwstraat rijdt en de Damhouderstraat 30 km-weg wordt.

De provincie heeft de bediening van de Vlietbruggen in de ochtend- en avondspits aangepast.

De herontwikkeling van de gelijkvloerse kruisingen met de N14 is opgepakt door Rijkswaterstaat.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad