Lokale politiek in De Blauwe Tram met het CDA

mainImage
Lokale politiek in De Blauwe Tram met het CDA

Woensdag 28 november a.s. wordt u uitgebreid in de gelegenheid gesteld om over actuele politieke onderwerpen te overleggen met de CDA fractieleden en de CDA wethouder Juliëtte Bouw. Onderwerp van discussie vormen met name de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Eenieder die de CDA-fractie informatie wil meegeven over het te vormen beleid op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, sociale minima en (jeugd)zorg nodigen we dan ook van harte uit om aan de discussie deel te nemen.

Vanaf 20.00 uur wordt u ontvangen met koffie. Het is de bedoeling om rond 20.15 uur te starten met een politieke rondblik en om 20.30 uur met de inhoudelijke politieke discussies. De Blauwe Tram ligt aan de Oude Trambaan 51 te Leidschendam.

Bron: CDA Ldam- Vbg

 


Foto: Digitaal Dagblad