Leidschendam-Voorburg betrokken bij Landparkschap Zuidvleugel?

mainImage
Leidschendam-Voorburg betrokken bij Landparkschap Zuidvleugel?

Er is gedonder over het advies Landparkschap Zuidvleugel, waarbij De Vliet in Leidschendam-Voorburg is betrokken. Raadslid Velu (GBLV) heeft hierover vragen aan het College gesteld. ,,In de media konden wij lezen dat er een werkprogramma Landschapspark Zuidvleugel verschenen is van de hand van Harm Veenenbos, werkzaam als stedenbouwkundige voor de
Provincie Zuid-Holland'', aldus Velu. ,, In het document kunnen wij lezen dat o.a.de gemeente Den Haag gesprekspartner is geweest, al dan niet via landschapstafels''.

Zij heeft daarom de volgende vragen:1. Is er bij dit werkprogramma betrokkenheid geweest vanuit onze gemeente? Via bijvoorbeeld de landschapstafels of andere gesprekken?
2. Is het programma überhaupt bekend bij het college? Zo nee, dan delen we het graag met het college, omdat wij van mening zijn dat de inhoud van belang is voor onze gemeente''.

Achtergronden

Bij de komende woningbouwopgave is een nieuw perspectief nodig voor het stadslandschap van Zuid-Holland, stelt de PARK. In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt hij aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid en de uitwerking ter hand te nemen. Deze hoofdstructuur bouwt voort op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland.

De karakteristieke waterlopen verbinden stad en land en zijn de dragers van het Landschapspark. Langs de Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede komen meerdere opgaven, zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar. De zes aangegeven lijnen langs de waterlopen kunnen worden opgepakt als regioprojecten. Daarbij ziet de PARK een regierol voor de provincie weggelegd in de ontwikkeling van gedeelde streefbeelden samen met de regio.  Lees Meer


Foto: Digitaal Dagblad