'Leerlingen basisschool hebben geen geld voor laptop'

mainImage
'Leerlingen basisschool hebben geen geld voor laptop'

De ChristenUnie-SGP krijgt signalen dat er minima-gezinnen zijn met kinderen met een taalachterstand voor wie de basisschool oefenstof aanbeveelt, waar de betreffende kinderen niet mee aan de slag kunnen doordat er een laptop of tablet voor nodig is maar niet voorhanden is in het gezin. Kees Verschoor heeft namens de Christen Unie- SGP daarom aan wethouder Stemerdink hierover de volgende vragen gesteld.

1. Kan de wethouder aangeven hoeveel het onze gemeente zou kosten als
kinderen binnen het Bijzondere Bijstand Kindpakket al op basisschoolleeftijd
(eenmalig) een tablet zouden kunnen krijgen?

2. Deze kosten zijn mogelijk hoog t.o.v. het beschikbare budget. Is er een
hanteerbaar criterium te bedenken op het gebied van taalachterstand, waardoor de gemeente een uitzondering kan maken voor jonge kinderen die thuis geen Nederlands meekrijgen?


Foto: Digitaal Dagblad