'Kruispunt Damplein bij regen gladder dan zou moeten'

mainImage
'Kruispunt Damplein bij regen gladder dan zou moeten'

Afgelopen weekend zijn er naar een fikse regenbui meerdere fietsers onderuit gegleden op de hoek Damlaan/Damplein. ,,Ik ben heel even gaan kijken en inderdaad is het wegdek in die betreffende bocht erg glad'', zei VVD-raadslid Sabrina van den Heuvel. ,,Naar aanleiding van de vele berichten van bewoners over het onderuit gaan van fietsers én eigen inspectie van de kruising Damlaan-Damplein vragen gesteld over het gladde wegdek. Hierop is een eerste schoonmaakacties gekomen waarbij het wegdek onder hoge druk is schoongespoten. Nu verder met het College in gesprek over andere mogelijkheden''.

Vraag 1

Is het wegdek in die betreffende bocht al eens eerder geïnspecteerd?

Antwoord

Ja. Iedere twee jaar worden alle wegen in de gemeente geïnspecteerd door een onafhankelijk ingenieursbureau. Helaas komt daarbij gladheid niet uit in de inspectie. Dit is niet te inspecteren omdat gladheid op dit kruispunt alleen optreedt bij regenval. Het kruispunt met Het Damplein is vooral bij regen gladder dan zou moeten, zeker na een hele droge periode waarbij het wegdek ook nog vervuilt is door allerlei oorzaken (bandenslijtage etc.)

Vraag 2

Is het wegdek in die betreffende bocht al eens eerder gerepareerd cq vervangen?

Antwoord

Nee. Het asfalt op deze kruising heeft geen zichtbare schades dus is reparatie niet noodzakelijk.

Vraag 3

Bewoners geven aan al vaker hierover melding bij de gemeente te hebben gemaakt.

Klopt dit? En zo ja hoeveel meldingen betreft het? Zo ja waarom is er voor gekozen nog niets te doen?

Antwoord

Ja er zijn eerdere meldingen geweest over de gladheid van de twee kruispunten. Damlaan/Damplein en Damplein/Plaspoelkade. De hoeveelheid meldingen is niet uit het Klantencontactsysteem te filteren. Volgens een rapportage van de politie zijn er in 2018 drie registraties geweest die duidelijk verwezen naar een glad wegdek. Er is gekozen om vooralsnog niets te doen omdat er plannen in voorbereiding zijn om op beide kruisingen ( Damlaan/Damplein en Damplein/Plaspoelstraat) verkeersplateaus aan te leggen waardoor het probleem opgelost is.

Vraag 4

Kan dit deel van het wegdek op korte termijn worden gecontroleerd?

Antwoord

Ja. Op donderdag 25 oktober is, samen met een aannemer, het wegdek geïnspecteerd. Besloten is dat vooruit aan de herinrichting, het kruispunt wordt opgeruwd. Deze werkzaamheden gaan naar verwachting in week  44 plaatsvinden. Daarnaast worden er op 26 oktober attentieborden geplaatst om de weggebruikers te attenderen op eventuele gladheid.


Foto: Digitaal Dagblad