Keuzes voor de toekomst

mainImage
Keuzes voor de toekomst 

Hoe ziet u uw leefomgeving in de toekomst? Hoe gaan we om met mobiliteit? Hoe blijven we die mooie groene woongemeente? Hoe zorgen we ervoor dat u prettig kunt blijven wonen en werken in de gemeente? Dit zijn voorbeelden van vragen aan de hand waarvan de gemeente het gesprek met inwoners wil voeren. Zij organiseert daarvoor drie werksessies waarin concrete onderwerpen en vraagstukken aan bod komen zoals een groene aantrekkelijke woonomgeving, woningbouw, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, een vitale lokale economie, en meer.

De werksessies zijn in de avond op 14 mei in Leidschendam, op 17 mei in Stompwijk en op 23 mei in Voorburg. Inwoners kunnen zich aanmelden via www.ingesprekmetLV.nl.

 

Omgevingsvisie: keuzes voor de toekomst

Uw inbreng vormt voor de gemeente de basis om goede afwegingen en keuzes te kunnen maken in de Omgevingsvisie. Dit is een lange termijnvisie die gaat over de leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. En hoe hier samen op de langere termijn mee om te gaan. In de Omgevingsvisie komt te staan waaraan bijvoorbeeld toekomstige woningbouw moet voldoen, welke locaties groen moeten blijven, op welke vormen van duurzame energie wordt ingezet, hoe voorzieningen op peil te houden maar bijvoorbeeld ook hoe vereenzaming van ouderen te voorkomen. Belangrijke keuzes die de gemeente nog dit jaar wil maken, in samenspraak met iedereen die gebruik maakt van deze leefomgeving.

 

Voorafgaand

Vorig jaar stelde de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners al het Toekomstbeeld ‘LV op de kaart’ op. De Omgevingsvisie is de volgende stap in dit proces. Voorafgaand aan de werksessies was het al mogelijk input te leveren via het digitale platform ingesprekmetLV.nl en tijdens wijkwandelingen in april en mei. Tijdens de wijkwandelingen zijn opgaven benoemd en besproken op locatie die leiden tot te maken keuzes. Keuzes die ook in de werksessies opnieuw aan bod komen.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad