Is vaker ophalen de oplossing?

mainImage
Is vaker ophalen de oplossing?

Op het moment dat gisteren de wagen van Avalex aan de Rozenboomlaan langs kwam om de afvalcontainers te legen, keek een aantal bewoners met interesse toe. Het was goed zichtbaar hoe groot de ijzeren inhoud is waar het afval in zit. Meteen werd de vraag opgeworpen of Avalex dan niet vaker het afval moet ophalen als blijkt dat de ondergrondse afvalcontainers te vol zitten of ten aan van het volume niet toereikend zijn? Volgens inwoners komt de wagen van Avalex slechts eenmaal per week. Er zou wellicht een oplossing voor het afvalprobleem in de diverse wijken kunnen komen als Avalex bijvoorbeeld om de dag langs komt rijden. Of is hier geen geld meer voor? Het antwoord is ook aan het nieuwe College. Wordt vervolgd.

Door Bart Bakker


Foto: Digitaal Dagblad