Inzetten voor leefbaarheid in Zeeheldenwijk rond windturbine-dossier

mainImage
Inzetten voor leefbaarheid in Zeeheldenwijk rond windturbine-dossier


De gemeente en de bewoners van de Zeeheldenwijk zetten zich gezamenlijk in om de leefbaarheid te verbeteren. Wethouder Astrid van Eekelen van milieu en duurzaamheid heeft op bestuurlijk niveau contact met de verantwoordelijke wethouder Liesbeth van Tongeren van de gemeente Den Haag over de hinder die omwonenden ervaren van de windturbine. Daarnaast gaat de gemeente nog in overleg met andere betrokken organisaties, zoals Omgevingsdienst Haaglanden, Rijkswaterstaat, NS en ProRail. Anjo van der Burgt, vertegenwoordiger van de bewonersgroep Windturbine Vlietzone, geeft aan blij te zijn met de steun en aandacht die de omwonenden krijgen van de gemeente op het windturbine-dossier.

Wethouder van Astrid van Eekelen van milieu en duurzaamheid zegt hierover: “De omwonenden ondervinden nog steeds veel hinder van de windturbine. Dit brengt de leefbaarheid van de wijk in gevaar en dat is een onacceptabele situatie. Naast de slagschaduw hebben omwonenden te maken met geluidsoverlast, veroorzaakt door de stapeling van geluiden uit de omgeving, die afkomstig zijn van onder andere het rangeerterrein van de NS, Randstadrail en de A4.”

In overleg met omwonenden wordt een aantal maatregelen onderzocht om de stapeling van hinder tegen te gaan, zoals de geluidsafscherming langs de A4/N14 en de aanplant van extra bomen aan de Broekweg om de hinder van de NS-werkplaats terug te brengen. De gemeente bespreekt de resultaten van de onderzoeken en de vervolgstappen met de bewoners van de Zeeheldenwijk.

Beroepsprocedure

Op 14 mei jl. heeft Rijkswaterstaat een vergunning verleend voor het behoud en onderhoud van de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4. De gemeente heeft in januari een zienswijze ingediend dat de windturbine de weggebruikers kan afleiden met mogelijk onveilige situaties in het verkeer tot gevolg. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het aantal ongevallen op de weg is toegenomen sinds de windturbine er staat en dat blijkt niet het geval. De zienswijze van de gemeente is daarom door Rijkswaterstaat verworpen. Een beroep tegen deze zienswijze wordt weinig kansrijk geacht en daarom heeft de gemeente besloten niet tegen het besluit van Rijkswaterstaat in beroep te gaan. De gemeente zal wel aan de inwoners van de Zeeheldenwijk alle medewerking en ondersteuning verlenen in hun beroepsprocedure tegen het besluit van Rijkswaterstaat.

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad