'Investeringen in digitalisering van zorg moeten omhoog'

mainImage
'Investeringen in digitalisering van zorg moeten omhoog'

De dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de afspraken die dit jaar zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Brancherapport van de NVZ. Samen met de schaarste op de arbeidsmarkt en een beperkt financieel resultaat onderschrijft dit vooral ook de noodzaak om de zorg daadwerkelijk anders te organiseren. Dat vergt ambitie en lef, maar vooral ook de financiële ruimte om te investeren in de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Investeringen in de digitalisering van de zorg zijn dringend noodzakelijk.

Halvering investeringen

Het investeringsniveau van de ziekenhuizen is verder gedaald. De investeringen in materiële vaste activa (gebouwen en apparatuur) bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en is bijna een halvering ten opzichte van 2010. Het gemiddelde resultaat (als percentage van de omzet) bleef in 2017 beperkt tot 1,2%

Van Rooy: ‘Dit is echt een zorg. We hebben in het nieuwe hoofdlijnenakkoord afgesproken om de groei na vier jaar op 0% te zetten. We kunnen dit alleen bereiken als de ziekenhuizen in staat worden gesteld ook daadwerkelijk te investeren in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Daarvoor zijn investeringen nodig in de digitalisering van zorg. Dus investeren in ICT, ehealth en procesinnovaties.”


Foto: Digitaal Dagblad