'Investeren in de kwaliteit van kinderopvang'

mainImage
'Investeren in de kwaliteit van kinderopvang'

“Kinderopvang kunnen wij niet meer alleen, het moet een samenspel zijn tussen verschillende partners”.  Met deze oproep opende Tine Oudshoorn, directeur-bestuurder van Vlietkinderen gistermiddag het eerste Vlietkinderen Debat.

Door Ed Lamme

In een volle zaal van Hotel-Restaurant ‘Central Park by Ron Blaauw’ aan het Oosteinde in Voorburg debatteerden specialisten op het gebied van onderwijs, opvang, sport, cultuur en jeugdzorg aan de hand van drie stellingen over de uitdagingen, kansen en oplossingen die nodig zijn om in de toekomst het welzijn van kinderen in Leidschendam-Voorburg te optimaliseren.

Onder de bezielende leiding van Bart Bakker en sidekick Yvonne Bood ontstonden levendige discussies tussen de specialisten en de vele belangstellenden die op de bijeenkomst waren afgekomen. Boodschap was dat wij het met elkaar moeten doen om te werken aan de toekomst van onze kinderen.

Ieder kind moet meedoen

Op de stelling over de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang gingen voormalig Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Harry van de Kant van de Stichting Panta Rhei en Peter Lamers, voormalig wethouder van de gemeente Rotterdam en thans voorzitter van de Scholengroep Spinoza nader in.

Van de Kant: “Je moet investeren in de kwaliteit van de opvang, niet in de winst van de aandeelhouders. Je moet ook zorgen dat het geld naar zwakkere wijken gaat, naar kinderen die dat extra nodig hebben.” Gesthuizen: “De winst moet je herinvesteren in de kinderopvang”.

Lamers wees erop dat je grote verschillen ziet tussen kinderen die wel en niet op de opvang hebben gezeten. Kinderen leren er veel, vaak kennen zij op 4-jarige leeftijd wel 4000 woorden. Bij achterstand is dat moeilijk in te lopen.” Voor Sharon Gesthuizen is het duidelijk: “Ieder kind moet mee kunnen doen. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen”.

Samen kom je verder

‘Preventie is de sleutel’ was de tweede stelling. Debaters Marije Magito van het Jonge Kind Centrum, Sandra de Leeuw van Onderwijs en Co en Krijn van Putten, clusterdirecteur Lucas Onderwijs hadden hier zo hun ideeën over.  Magito: “Het is belangrijk dat ouders met professionals naar hun kinderen kijken.” Sandra de Leeuw vult aan: “Bij vroege signalering van problemen kan je e.e.a. dan goed regelen rond een kind. Alleen ga je wel sneller, maar samen kom je verder!”

Vertegenwoordigers van RKAVV wezen op het samenwerkingsverband tussen Vlietkinderen en de sportvereniging. “Ouders moeten meer bij sportverenigingen gaan kijken. Kinderen leren hier veel en worden er gestimuleerd en gemotiveerd.”

Henry Steffens belichtte de rol van het Buurthuis van de Toekomst waar Vlietkinderen voor kinderopvang gebruik van maakt. “RKAVV is meer dan voetbal en wil dan ook graag samenwerken met partijen en organisaties.”

Krijn van Putten benadrukte de gezamenlijke rol van ouders, school en pedagogische professionals bij de ontwikkeling van kinderen. “Vroege opsporing van problemen levert veel op, investering op jonge leeftijd loont op termijn!”

Digitale media onmisbaar

De derde stelling was een actuele: Digitale-opvoeding: ‘opgroeien in de 21-eeuw, het scherm is onderdeel van het kinderspel.’ Denise Bontje, die professionals ondersteunt met onder andere mediaopvoeding, en Marie Leontine de Graaf, bestuurslid MKB en directeur van Board Refreshment, zijn daar duidelijk over. Bontje: “Kinderen gebruiken steeds jonger en langer digitale media, maar zij hebben ook boeken nodig.”

Marie Leontine de Graaf merkt op dat kinderen er mee om moeten leren gaan. Je moet het niet als tovermiddel zien. Koppel spelen en mediagebruik aan elkaar.” Denise Bontje: “Ga hierover een gesprek aan je kinderen. Kinderen communiceren sneller dan vroeger, je moet met digitale media aan de slag.” Een ict-vader in de zaal zag het voor jonge kinderen niet zitten: “Laat die jonge kinderen toch lekker spelen!”

Aan het einde van de bijeenkomst keek iedereen tevredenheid terug op het Vlietkinderen Debat, ook de wethouders Juliëtte Bouw (CDA) en Astrid van Eekelen (VVD). Zij benadrukten dat wij elkaar nodig hebben. “Pik signalen op, help en versterk elkaar en benut de talenten. Ga in gesprek met elkaar. Die opgave hebben wij. Een gelukkige jeugd heeft de toekomst.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel werd nog lang geanimeerd gesproken over alles wat over het voetlicht werd gebracht.  Met dank aan eigenaar Joey de Kruijf van Central Park by Ron Blaauw, maatschappelijk partner van het debat en Yvonne Bood van Vlietkinderen.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad