Intentieovereenkomst ontwikkeling parkeerterrein en wonen

mainImage
Intentieovereenkomst ontwikkeling parkeerterrein en wonen


Het College heeft op 11 juli een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaren van het terrein achter de Leidsekade - Venestraat en Waterland Real Estate over de herontwikkeling van dit gebied. Naast ongeveer 70 parkeerplaatsen is het plan om ook enkele woningen te bouwen.
De deels monumentale panden aan de Leidsekade worden de komende jaren volledig gerenoveerd. Na de zomer organiseert de ontwikkelaar samen met de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden.Intentieovereenkomst en haalbaarheidsonderzoek
Bij de herziening van het bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is besloten op het terrein achter de Leidsekade en Venestraat een openbaar parkeerterrein met ongeveer 70 parkeerplaatsen te realiseren. De beoogde nieuwe eigenaar, Waterland Real Estate, ziet kansen om op deze plek ook enkele woningen te bouwen. Afgesproken is de haalbaarheid van nieuw te bouwen woningen te onderzoeken. Ook wordt de ontsluiting van het parkeerterrein onderzocht en er wordt gekeken of er naast de 70 openbare parkeerplaatsen nog extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

Renovatie/restauratie panden Leidsekade 6 t/m 10
In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de renovatie en restauratie van de deels monumentale panden aan de Leidsekade. Deze kampen al jaren met achterstallig onderhoud. Al het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. De renovatie/restauratie gebeurt op basis van de door de welstands- en monumentencommissie vastgestelde gevelvisie. Hierdoor krijgen de panden weer de allure die ze verdienen. De nieuwe eigenaar van de panden krijgt ruim de tijd om met de huidige bewoners afspraken te maken.

Inloop bijeenkomst in september
Na de zomer organiseert de ontwikkelaar samen met gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst staan de renovatie en restauratieplannen, de haalbaarheid van woningen en de mogelijkheden voor de ontsluiting van het parkeerterrein centraal. Omwonenden krijgen daarvoor te zijner tijd een uitnodiging.
Het college van B&W he


| Foto: Digitaal Dagblad