Ingezonden: 'Veel te weinig parkeerplaatsen in Damcentrum'

mainImage
Ingezonden: 'Veel te weinig parkeerplaatsen in Damcentrum'

Bestemmingsplan Damcentrum zegt dat Damcentrum het oude centrum van Leidschendam is, dat wordt begrensd door Oude Trambaan, Schoorlaan, De Vliet en Oude scheepswerf. Dat is de noordkant van het Rijn-Schiekanaal (de Vliet).

Er bestaat een parkeerplaatsentekort in het woon- en winkelcentrum Damcentrum en woonstraten daar direct omheen.

Er is een Parkeerbalans voor Damcentrum vastgesteld, wat betekent een aanpassing gemaakt op de landelijk heersende parkeernorm. Met dit nieuwe kader, hoopte de gemeente dat het probleem op papier zou verdwijnen.

Er zijn ook expertisebureaus ingezet en klankbordgroepen gebruikt.

Het parkeerprobleem blijft.

Tenzij, u de Zienswijze dus verandering aanvaardt.

Het parkeerplaatstekort wordt alleen maar groter, als er blind wordt doorgezet met nieuwbouw rondom Damlaan. Dit tekort verspreidt zich. De wijken er omheen zijn niet ingericht om ook aan deze parkeervraag voldoen.

In de ingediende Zienswijze staat de enige werkende maatregel: 'Zorg voor parkeerplaatsen, te beginnen bij parkeergarage onder Het Molenpad'.

Ook andere adviseren hetzelfde aan de gemeente, zoals bijvoorbeeld een klankbordgroep voor Oplossing Parkeerprobleem (blauwe zone), is: 'Bouw extra parkeerruimte direct aan de Damlaan en aanhakende straten, dus aan de noordkant van de Vliet'.

Bij de laatste input voor vaststelling van Parkeerbalans, oktober 2017, is plotseling een eerste telling Leidschendam Zuid toegevoegd. Een gedeelte van Leidschendam Zuid hoorde ineens bij Damcentrum.

Dit historische gedeelte (de driehoek Nieuwstraat-De Tol- Vlietweg), blijkt volgens deze telling de allerhoogste parkeerdruk van het Damcentrum en van Leidschendam Zuid te hebben. Hier lopen de cijfers niet rood, maar zelfs paars uit. Het tekort geldt voor 24 uur per dag. Dus zelfs 's nachts is er al niet voldoende parkeerruimte voor alleen de bewoners.

Momenteel is het vaakst groen gekleurde parkeergedeelte, Het Molenpad. Het allerlaatste stukje dat enigszins verlichting geeft bij de heersende parkeerdruk. Dat wordt bebouwd met meer woningen voor extra mensen met extra auto's. Op een verdwenen parkeer-oase, zonder nieuw alternatief.

Als u tegen de Zienswijze stemt.

Toen tijdens deze vergadering 'vaststellen parkeerbalans' in oktober 2017 de gemeente daarop gewezen werd, is hardop toegezegd, dat als de Venestraat-parkeergarage ooit doorgaat, deze alleen voor Zuid bedoeld is. Voor verlichting van de paarse cijfers.

Echter, de Gemeente spreekt nog steeds over de Venstraat-garage, als prachtige oplossing voor het winkelgebied Damlaan. Geeft en heeft geen alternatief. Al bestaat die wel.

Zuid heeft dus de hoogste parkeerdruk, maar mocht wel als enige, en de enige oplossing bieden voor het probleem rondom de Damlaan. Zuid is ingezet vanwege de nog niet-bestaande Venestraat-parkeergarage. Deze garage is als oplossing voor probleem bij Damlaan aangeboden.

Zuid kreeg geen landelijk gesteld parkeernorm opgeplakt, en doet niet eens mee in vastgestelde Parkeerbalans Damcentrum. Zonder kaders kan Zuid als vogelvrij ingezet worden. Paarse cijfers of niet.

Als er zulke constructies met hangen en wurgen toegepast moeten worden, geeft de gemeente in ieder geval wel toe dat er een immens probleem is, aan de kant van de Damlaan. Iets dat andere wijken, grensoverschrijding moet oplossen. Helaas zonder verder te kijken wat er over die grens aan de hand is. 'Gooi maar bij de buren, dan zijn wij er van af.'

Maar wij zijn er niet van af. U ook niet.

Zoals onder andere de Zienswijze u vertelt, kan er, juist nu en alleen nu nog, probleemoplossende ruimte gecreëerd worden, daar waar het probleem heerst: op en direct rondom de Damlaan,

Dit is ook in gesprekken met uw ambtenaren vaak aangehaald. De uitnodiging aan hen, maar zeker ook aan u, staat nog steeds om samen eens verder te kijken naar verlichting van het probleem, inpassing en kansen, aan de noordzijde van de Vliet.

Want in Leidschendam Zuid gaat dat niet meer lukken. Er komen zelfs bij elke herinrichting in het historische gedeelte minder parkeerplaatsen terug. In de Venestraat zijn er een stuk of 8 verdwenen, de herinrichting Nieuwstraat/Damhoudersstraat kost 13 plekken. Dat is samen al 30% van de geplande 70 plekken in Venestraat-parkeergarage. En wij hebben al paarse cijfers.

Als wij deze vermindering parkeerplaatsen aanstippen bij de gemeente, stuiten wij op onnoemelijke weerstand. Er worden secundaire redenen opgeworpen om het eigen herinrichtingsplan door te duwen, en parkeerplaatstekort te negeren. Dat is dezelfde weerstand die Damcentrum aan de noordkant kent.

De gemeente verbuigt nogal wat, doet alsof er geen probleem bestaat, met als enige zichtbare reden dat het zo lekker vlot huizen bouwt.  Maar wij kunnen tellen, en hertellen, op alle dagen en alle tijdstippen. En onze conclusie is: Er is een tekort, ook in Zuid, en dat wordt alleen maar groter, ook in Zuid. Er zijn nu nog oplossingen voor, maar niet ten zuiden van het Damcentrum.

Wij zijn de gebruikers met jarenlange directe ervaring en inzicht. Een tijdelijk ingehuurde projectmanager/ontwikkelaar met een afgebakende een taak en met oog op winst niet.

In het Verkeer- en VervoersPlan van deze gemeente wordt al jaren de nijpende parkeersituatie in Zuid benoemd. Visie op leefbaarheid heeft het afgelopen decennium zeker niet voorop gestaan. En is al helemaal niet in overschrijding van wijkgrenzen benoemd. Een visie is wel nodig, anders heeft het door de gemeente eigenhandig gecreëerde parkeerprobleem, ervoor gezorgd dat meerdere wijken (met bewoners, ondernemers en een nieuw duur centrum) ontoegankelijk en onbewoonbaar heeft maakt.

Dat is een nog groter probleem, dat alle kosten op alle onderwerpen overstijgt. Het gaat bij ontwikkelen van huizen, om wonen, dus om het leven in en om het huis. De openbare ruimte, daar hebben we de gemeente voor.

Sec de focus houden op verkoop en winst van woningen rondom Damlaan, is onvoldoende. Al heeft ontwikkelaar Schouten dat nog zo graag. Parkeerplaatsentekort in een veelzijdig centrum, dat is een doodsteek voor de buurt, in nabije en verre toekomst. Daar bieden korte visie op opbrengst van centjes, en later inzet van iets als begeleidende wijkcoach, geen oplossing voor. Al die kostbare moeite en middelen die zijn ingezet ijdel gebruikt. Een mooi stukje Leidschendam-Voorburg naar de knoppen. Nu is de kans op reanimatie en herstel.  Straks is het te laat.

Gaat u alstublieft akkoord met de ingediende Zienswijze: Creëer onder het Molenpad parkeerruimte. Om mee te beginnen.

Kim Jong. Bewoner historisch centrum,

Bestuurslid Leidschendam Zuid


Foto: Digitaal Dagblad