Ingezonden: 'Statushouders met open armen ontvangen'

mainImage
Ingezonden: 'Statushouders met open armen ontvangen'

Veel inwoners gingen een paar jaar geleden protest maken tegen de komst van de asielzoekers, maar waren niet tegen de komst van statushouders. En terecht: de asielzoekers gingen in vele getale in Voorburg Noord met groepjes op de grond zitten en gebruikten o.a. de portieken als toilet. Zij waren ontevreden met de huisvesting in het SoZa gebouw en lieten dat, door overlast in Voorburg Noord te veroorzaken, duidelijk blijken.

De buurtbewoners waren niet tegen de komst  van statushouders. De bewoners hebben juist de statushouders met open armen ontvangen.

Omdat ik deel uitmaak van het Omgevingsoverleg dat met diverse instanties en een aantal bewoners plaatsvond, bleek dat de statushouders behoefte hadden aan meubilair en kleine apparaten. Samen met de locatiemanager van Den Haag heb ik toen een persbericht opgesteld en aan de regiokrantjes verzonden. Het resultaat was overweldigend !

De dag van de inzameling was het zeer druk. Heel veel overtollig huisraad werd door buurtbewoners aangeleverd en de statushouders, die meehielpen met de verdeling, waren er erg blij mee en bleven maar bedanken ! (aldus de locatiemanager).

De oproep voor vrijwilligers die willen meehelpen met de diverse activiteiten voor de statushouders heeft ook een goed resultaat opgeleverd. Onder de nodige begeleiding worden nu de activiteiten ondernomen en ondersteund.

Alle hulde aan de bewoners die zich, ieder op haar/zijn eigen wijze, bijdragen aan de hulp aan de statushouders, opdat deze zich in ons land welkom zullen voelen.

Mary Oosterveer


Foto: Digitaal Dagblad