Ingezonden: 'Geen asbest wel kwartsstof. Nu pas is een waterkanon ingezet'

mainImage
Ingezonden: 'Geen asbest wel kwartsstof. Nu pas is een waterkanon ingezet'

Op 6 juli heb ik heb ik reeds de burgemeester ingelicht dat er bij de sloop van het CBS-gebouw meer water diende te worden gesproeid, de dienstdoende  tuinslang was niet voldoende. Eveneens dat er een afrastering moest worden geplaatst om het stof tegen te houden. Er zouden aanvankelijk grote containers hiertoe worden geplaatst; dat heeft niet heeft plaatsgevonden. De burgemeester heeft niets met mijn voorstel gedaan.

De heer Ben van der Kruk, directeur van de Rendon Groep,  heeft in de media op 25 juli j.l. een onderbouwd artikel geschreven waarin hij o.a. aangeeft dat blootstelling aan kwartsstof uiteindelijk longkanker kan veroorzaken.

Voor een eenvoudige enquête m.b.t. het herinvoeren van een Ouderengids, werd advies ingewonnen bij een extern bureau. Maar voor de gigantische sloop van het voormalig CBS-gebouw werd een vergunning afgegeven zonder vooraf de nadelen van een dergelijke sloop te onderzoeken.

Of het inademen van de kwartsstof nadelige gevolgen zal hebben voor de bewoners rondom het CBS-gebouw, is pas in een later stadium te beoordelen. Mocht dit het geval zijn dan zou ik niet graag in de schoenen van de heer Tigelaar willen staan !

Mary Oosterveer


Foto: Digitaal Dagblad