Ingezonden: 'Avalex niet als hoofdschuldige aanmerken'

mainImage
Ingezonden: 'Avalex niet als hoofdschuldige aanmerken'

N.a.v. artikel : “Bewoners boos:  veel rommel in 23 straten” in Voorburgs Dagblad van 18 december jl. aangereikt door Ap de Heus, het volgende. De burger wordt reeds maandenlang overspoeld met publicaties over het afval in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Naar aanleiding daarvan heb ik Avalex gebeld en gevraagd hoe e.e.a. te werk gaat. Hierop heeft Avalex gereageerd als volgt: (ingekort)

N.a.v. de gepubliceerde lijst van de 23 adressen blijkt dat:

-  3 afspraken vóór 17 december zijn geweest.

- 15 adressen waar grof vuil lag niet bij Avalex bekend zijn gemaakt of pas 2 dagen  later. Avalex heeft de plicht om ter inspectie eerst  Handhaving in te schakelen en daar kan enige tijd overheen gaan.

- zwerfvuil en glassplinters moet de gemeente  met een veegwagen zelf verwijderen.

- nog niet overal zijn sensoren geplaatst en worden de routes handmatig geoptimaliseerd.

- het Clean Team rijdt specifieke locaties af om deze zo snel mogelijk weer schoon te krijgen van grof vuil en dergelijke afvalstromen.

Het is te hopen dat bewoners niet meer grof vuil dumpen zonder dit vooraf aan Avalex te hebben opgegeven. Ook dat er vanaf nu niet meer onnodig wordt geklaagd en Avalex de ruimte krijgt om het afvalbeleid in goede banen te leiden.

Mary Oosterveer


Foto: Digitaal Dagblad