Informatieavond 'Overgoo' komt er aan

mainImage
Informatieavond 'Overgoo' komt er aan


Het kantorengebied Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een gemengd woon- en werkgebied, waar men prettig kan wonen, werken en recreëren. 25 april 2018 was de eerste informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Overgoo.
Aan de hand van vijf thema’s: duurzaamheid, wonen, economie en recreatie, groen en water en mobiliteit, hebben wij veel nuttige informatie opgehaald.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met  Impact Vastgoed een aantal werksessies georganiseerd waar bewoners, ondernemers en eigenaren uit de omgeving van Overgoo met elkaar in gesprek gingen.

De eerste uitkomsten van de werksessies willen wij graag met u delen. Graag maken we gebruik van uw kennis en expertise als bewoner en gebruiker van het gebied om de ideeën verder uit te werken tot een Ontwikkelvisie.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


  

Informatieavond
 Datum: Donderdag 8 november
Locatie: Overgoo 6, Leidschendam, 3e verdieping
19.00 uur Inloop
19.15 Centrale presentatie uitkomsten werksessies
19.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.00 Mogelijkheid om over diverse thema’s verder te praten met de betrokken gemeenteambtenaren en medewerkers van Impact Vastgoed
21.00 Einde

U vindt informatie over het project en het tot nu toe doorlopen proces en er zijn vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar om met u in gesprek te gaan over wat u belangrijk vindt en uw vragen te beantwoorden.

Als u met de auto komt kunt u op het achtergelegen parkeerdek bij de Overgoo 6 parkeren. Het parkeerdek is toegankelijk via de tweede inrit aan uw rechter hand. De slagboom zal open staan vanaf 18.00 uur, zodat u vrij toegang heeft tot het parkeerdek.

Voor de organisatie van de avond is het van belang dat wij een beeld hebben van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. Daarom verzoeken wij u zich uiterlijk woensdag 7 november aan te melden via [email protected]


Foto: Digitaal Dagblad