Huis in buurgemeenten Den Haag razendsnel duurder

mainImage
Huis in buurgemeenten Den Haag razendsnel duurder

In de afgelopen vijf jaar is de woningprijs in de 15 grootste steden van Nederland met 40% gestegen. Deze stijging bedroeg in de rest van Nederland slechts 25%. Opvallend is dat de forse prijsstijgingen in de grote steden inmiddels ook de randgemeenten hebben bereikt. Dit ‘olievlekeffect’ is het sterkst rondom de vier grote steden, waar de woningprijzen het snelst zijn gestegen en het aanbod sterk is gedaald. Dit heeft tot gevolg dat woningkopers uitwijken naar omliggende gemeenten, waardoor ook hier de prijzen inmiddels snel stijgen.

Zo zijn in Den Haag de woningprijzen de afgelopen vijf jaar met 43% gestegen versus 33% in de omliggende gemeenten. Opvallend is dat de woningprijzen in Rijswijk dit jaar zelfs iets sneller stijgen dan in Den Haag.

De analyse is gedaan door Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.


| Foto: Digitaal Dagblad