Hoeveel geld besteedt de gemeente aan externen?

mainImage
Hoeveel geld besteedt de gemeente aan externen?

Het CDA neemt het initiatief tot nader onderzoek naar de externe inhuur van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Raadslid Gijs Dupont stelt, aan de vooravond van de begrotingsbehandeling, hierover een aantal vragen aan het College.

Deze vragen luiden als volgt.
1. Welke externe rechtspersonen worden door de gemeente in 2019 ingehuurd? Met rechtspersonen wordt gedoeld op alle externe adviesbureaus, onderzoeksbureaus,
overige bureaus, adviseurs en consultants, ingehuurd voor de uitvoering of
ondersteuning van gemeentelijke verantwoordelijkheden en zodoende door de gemeente gefinancierd.
2. Wij verzoeken per (verwachte) inhuur aan te geven:
 Wat de totale kosten zijn;
 Voor welk project de externe inhuur plaats gaat vinden;
 Wat de functie van de externe inhuur binnen het project is;
 Wie vanuit het college opdrachtgever is voor de inhuur.
3. Daarnaast verzoeken wij een cumulatieve opgave te doen van de totale externe inhuur en een indicatie te geven van de totale ambtelijke kosten voor het proces van selectie, gunning en controle op deze inhuur voor de boekjaren 2016-2019.

Met oog op de begrotingsbehandeling op 13/11 verzoekt de CDA-fractie om beantwoording uiterlijk a.s. maandag 12/11.


Foto: Digitaal Dagblad