'Herplant-plicht voor gepakte bomen'

mainImage
'Herplant-plicht voor gepakte bomen'

Het is een vreemde situatie bij het voormalige CBS-gebouw. De hekken zijn weer verplaatst. Men heeft er ijzeren platen  liggen, waar de afgezaagde bomen er onder liggen. Dit wekt verwondering bij passanten en omwonenden.

,,Een deel van de te kappen / gekapte bomen naast de slooplocatie staat inderdaad buiten het huidige hekwerk'', laat een projectleider weten. ,,Voor deze kap is een vergunning afgegeven. Voor de te kappen bomen geldt een herplantplicht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in het gehele plangebied meer bomen terugkomen dan gekapt zijn/worden. Net als tijdens de sloop zal Handhaving ook controleren of de bomenkap volgens de voorwaarden van de vergunningverlening verloopt''.

,,Gedurende de bouwperiode zal het deel van de Prinses Beatrixlaan voor de bouwlocatie niet als doorgaande route gebruikt kunnen worden. Fietsers zullen omgeleid worden''.

,,Na de realisatie van de nieuwbouw zal de parkrand (deels) opnieuw ingericht worden. De gemeente en de ontwikkelaar hebben hiervoor de afgelopen maanden uitgebreid gesproken over hoe de overgang van het park naar de nieuwbouw moet worden vormgegeven. Bij de nieuwe inrichting van de parkrand langs de nieuwbouw zal de Prinses Beatrixlaan voor de nieuwbouw bijvoorbeeld verwijderd worden en komt er een voet-/fietspad voor in de plaats''.

 


Foto: Digitaal Dagblad