Gevolgen voor Klein Plaspoelpolder   

mainImage
Gevolgen voor Klein Plaspoelpolder   

 
Zoals beschreven in het persbericht heeft de planvorming voor de bereikbaarheid en doorstroming van Damcentrum een aantal gevolgen voor de gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder. Het ontwerp bestemmingsplan Klein Plaspoelpolder, dat de afgelopen maanden ter inzage heeft gelegen, wordt ingetrokken. Ingediende zienswijzen worden niet inhoudelijk beantwoord. De gemeente informeert de indieners hierover.

De grondverkoop van deellocatie 4, voormalig Mebin, gaat voorlopig niet van start. Ook de samenwerking met de eigenaren van het Damsigt gebouw voor de ontwikkeling van deellocatie 3, de samenwerking met de eigenaar van het Triadome gebouw en de voorbereiding van de investeringen in de openbare ruimte worden tijdelijk stilgelegd. De ontwikkeling van deellocatie 1 (de nieuwbouw van het Voorburgs Kwartier en de planvorming voor de naastgelegen braakliggende strook van het Rijksvastgoedbedrijf) en deellocatie 2 (het Total benzinestation) gaat wel door volgens plan.


 


Foto: Digitaal Dagblad