Gemeente in actie tegen financieel tekort bijstand en jeugd

mainImage
Gemeente in actie tegen financieel tekort bijstand en jeugd

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat actie ondernemen tegen het feit dat zij van de rijksoverheid onvoldoende geld krijgt voor bijstands-uitkeringen en jeugdzorg. De gemeenteraad steunde unaniem een motie hierover die de VVD indiende. Daarin wordt het college opgedragen om de tekorten op het sociaal domein aan de orde te stellen op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Verreweg het grootste deel van de inkomsten van gemeenten komen van de landelijke overheid. De laatste jaren krijgen gemeenten te weinig geld om alle taken op het gebied van werk, jeugdhulp en zorg voldoende uit te voeren. Leidschendam-Voorburg komt vooral tekort op de bijstandsuitkeringen en jeugdhulp.

“Dat is al een tijdje zo”, aldus VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller. “Ik vind dat we binnen de gemeente er alles aan moeten doen om die tekorten terug te dringen. Maar het ligt niet alleen aan de uitgaven, maar ook aan de inkomsten. We krijgen simpelweg te weinig geld van het Rijk. Landelijk gezien behoren we tot de top-10 van gemeenten die te weinig krijgen voor uitkeringen. Op de bijstand komen we jaarlijks 5,5 miljoen euro tekort”.

De VNG sloot in februari een akkoord met de Rijksoverheid om samen aan de slag te gaan voor het klimaat, de economie, wonen en andere onderwerpen. Ook op het gebied van sociale zaken en financiën werden afspraken gemaakt. “Die zijn wat ons betreft onvoldoende”, zegt Van Veller. “Er staat in dat een streep wordt gezet onder het verleden als het gaat om de financiële tekorten. Dat kan onze gemeente zich helemaal niet veroorloven. We komen tekort en als dat akkoord doorgaat blijft dat zo. Daarom pleit ik ervoor dat wij als gemeente niet instemmen met die zin over de streep onder het verleden. We hopen dat veel meer gemeenten dat doen, zodat de VNG over dit onderwerp terug gaat naar de onderhandelingstafel”.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de motie die Van Veller indiende. Het college van burgemeester en wethouders wordt daarin opgedragen om de visie van Leidschendam-Voorburg naar voren te brengen op het VNG-congres in Maastricht.

Philip van Veller: “Daarmee neemt onze gemeente het voortouw. Veel gemeenten komen tekort op het sociaal domein, dus ik denk dat het een heel serieus onderwerp wordt. Ik hoop dat het probleem van onze gemeente wordt begrepen en dat er iets gebeurt. Er is echt actie nodig richting de landelijke overheid”. _______________________________________________________________________


Foto: Digitaal Dagblad