Gemeente draagt turnhal over aan beheersstichting

mainImage
Gemeente draagt turnhal over aan beheersstichting

Onlangs hebben de gemeente en Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg (SSLV) contracten getekend, waarmee de exploitatie van de nieuwe gym- en turnaccommodatie aan de Rijnlandlaan wordt overgedragen aan de stichting.

Deze ondertekening is het hoogtepunt van een project dat al twaalf jaar onderweg is en dat begon met lobbywerk van gymnastiekvereniging SOS, waarbij al snel AVGV zich aansloot en iets later ook Gymnova.

De aanleiding voor de bouw van een turnhal was, dat onze gemeente geen passende accommodatie bezat voor het trainen van de landelijk verplichte oefenstof voor de turnsport. Door het aanhoudend onder de aandacht brengen van de grote behoefte aan een goede zaal ontstond geleidelijk draagvlak bij de politiek en de Nota Binnensport (2009) was een uitgelezen aanleiding om over te gaan tot daden.

De toenmalige wethouder Gregor Rensen heeft zich toen sterk gemaakt voor de ontwikkeling van een gecombineerde gymzaal met turnhal in combinatie met de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem. Het mooie is, dat de ontwikkeling van plannen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en een team van vrijwilligers van de verenigingen heeft plaatsgevonden. Ook de politiek was zeer coöperatief en uiteindelijk werd eind 2013 een voorstel voor de bouw door de raad aangenomen.

De opvolger van wethouder Rensen, Nadine Stemerdink, heeft het initiatief ook altijd actief gesteund, zelfs al tijdens haar zittingsperiode in de raad. Tussen het raadsbesluit en de totstandkoming van het nieuwe gebouw zat uiteindelijk nog veel tijd, maar sinds twee weken kunnen de leden van de verenigingen dan toch gebruik maken van de nieuwe zaal. Het turnhalgedeelte is nog niet geheel af, maar dit kan naar verwachting in oktober in gebruik genomen worden.  De ruime gymzaal is echter al volop in gebruik, ook door de kinderen van de nieuwe basisschool. De exploitatie van de sportaccommodatie wordt uitgevoerd door SSLV, de stichting die speciaal voor dit doel is opgericht en die geleid wordt door een drietal vrijwilligers. Tijdens de ondertekening deze week, die plaatsvond in de sociale ruimte van de nieuwe accommodatie, keken de stichtingsleden, wethouder Stemerdink en projectleider Kerensa Weemstra terug op een aantal jaren van intensieve samenwerking.

Stemerdink en de voorzitter van SSLV, Remco Bruijne, spraken uit dat een project van dit kaliber nooit zonder open en constructieve samenwerking tussen bestuur en burger had kunnen plaatsvinden.  De wethouder verklaarde ook blij te zijn met het eindresultaat: “Dit zijn de dingen waar ik wethouder voor geworden ben”.  Het is nu aan de verenigingen, die intussen lesgroepen in de nieuwe zaal trainen, om de nieuwe accommodatie optimaal te gebruiken, zodat kinderen de beste kansen krijgen om zich te ontplooien met gebruikmaking van eersteklas faciliteiten.

Kijkers zijn van harte welkom, vanuit de sociale ruimte of de tribune is de zaal goed te overzien, maar: geen straatschoenen in de zaal…

Nadere informatie is te verkrijgen via [email protected] of www.facebook.com/sslvnl/


Foto: Digitaal Dagblad