Gemeente draagt milieutaken over

mainImage
Gemeente draagt milieutaken over

De gemeente Leidschendam- Voorburg draagt haar milieutaken over aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Het gaat om alle taken op het gebied van milieuvergunningverlening, milieumeldingen, milieutoezicht en milieuhandhaving. Dit heeft tot gevolg, dat milieuklachten vanaf die datum ook thuis horen bij de ODH. ,,Heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging? Meld het bij de ODH. Zij controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt'', meldt de gemeente op hun website.

U kunt uw klacht digitaal indienen via het ‘meldingsformulier overlast’ op www.odh.nl Is het een spoedeisende klacht? Bel dan de Milieuklachtentelefoon 08 88 33 35 55. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.


Foto: Digitaal Dagblad