Geldinzameling voor Oude Begraafplaats aan Parkweg

mainImage
Geldinzameling voor Oude Begraafplaats aan Parkweg

In 2019 bestaat de stichting “Mooi Voorburg” 60 jaar. Ter gelegenheid van de viering van dit 12e lustrum wil de jarige stichting een blijvend aandenken geven aan de Voorburgse gemeenschap. Eendachtig  het motto: “Mooi Voorburg geeft het verleden toekomst”, wil de stichting de historische Oude Begraafplaats aan de Parkweg verfraaien en meer onder de aandacht brengen.

Deze “verborgen parel”,  een oase van rust in een sterk verstedelijkt gebied , verdient het om (nog) beter gezien te worden. In nauwe samenwerking met de gemeente heeft het bestuur een  plan ontwikkeld, dat in 2019 zal worden uitgevoerd. Dit burgerinitiatief bestaat uit twee delen:


  • Het doortrekken van de gemetselde afscheiding tot aan de Einddorpstraat.

  • Het bescheiden verlichten van het monumentale poortgebouw en het voorterrein.


Om dit tweeledige plan te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Zowel de gemeente als de stichting,  zullen een deel van de kosten voor hun rekening nemen. Er is echter meer geld nodig,  dat met  een inzamelingsactie moet worden opgehaald. Daartoe is de stichting “Mooi Voorburg” onlangs met een crowdfunding- en sponsoringcampagne begonnen onder de titel : “Accent op Monument!”.

Meer informatie over dit jubileumpro ject kunt u vinden op onze website www.mooivoorburg.nl onder de rubriek “Actueel”.  Met de inschakeling van het crowdfundingsplatform: www.voorjebuurt.nl , dat de stichting behulpzaam is bij de organisatie van deze campagne, hoopt het bestuur voldoende geld te kunnen generen om dit project  te kunnen realiseren.

Als u dit “Mooi Voorburg Jubileumproject” wilt steunen, wordt u van harte uitgenodigd om uw financiële bijdrage bekend te maken op de speciaal voor dit doel geopende website:

                   www.voorjebuurt.nl/monument

Door uw donatie wordt u mede-eigenaar van de nieuw aan te brengen omheining en ontvangt u als bewijs een “Certificaat van Eigenaarschap, dat recht geeft op een eervolle vermelding in het “Register van Vrienden van de Oude Begraafplaats”. Op onze website wordt het verloop van de campagne met enige regelmaat gepubliceerd. Vragen en/of reacties kunt u per e-mail richten aan: [email protected] of per telefoon: 070-387.05.78. Bij voorbaat dank voor uw steun


Foto: Digitaal Dagblad