Geen draagvlak voor plan met buslijn 25

mainImage
Geen draagvlak voor plan met buslijn 25

Het stadsbestuur van Den Haag ziet niks in het plan van HTM om bus 25 via de Grote Markt en de Lutherse Burgwal door te trekken naar het Centraal Station. Vanaf Den Haag CS zou bus 25 zijn weg dan vervolgen naar eindpunt Station Mariahoeve, in plaats van bus 24, zoals nu   . Zo ziet HTM dat althans voor zich. Het college van burgemeester en wethouders maakt hier echter zowel inhoudelijk als ruimtelijk bezwaar tegen.

Den Haag wil de snelheid van het OV verhogen en de stedelijke ontwikkeling langs drie corridors met hoogwaardig OV concentreren om daarmee het draagvlak te vergroten voor investeringen in de kwaliteit van het OV.

“Eén van die corridors is de Leyenburg-corridor, waarin de tramtunnel Grote Marktstraat een belangrijke schakel is. In lijn hiermee achten wij het gewenst dat extra capaciteit in het OV in deze corridor wordt gerealiseerd door het tramnet te verbeteren en de reeds beschikbare ondergrondse infrastructuur (tunnel Grote Marktstraat) beter te benutten en niet door een buslijn door het Centrum te versterken,” schrijft het stadsbestuur in zijn conceptbrief aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (de definitieve brief volgt na de bespreking in de raadscommissie op 16 mei). Het college reageert daarmee op de vervoerplannen voor 2019, zoals die onlangs binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag door HTM, Connexxion en RET bekend zijn gemaakt.

Een wellicht nog zwaarwegender argument tegen het doortrekken van bus 25 naar CS is volgens de gemeente dat de openbare ruimte op de voorgestelde route via de Grote Markt en de Lutherse Burgwal is ingericht als voetgangersgebied en daarmee ongeschikt is voor een drukke buslijn. Het gebied opnieuw geschikt maken voor een frequente buslijn zou circa één miljoen euro kosten, schrijft de gemeente, die wel met een alternatief op de proppen komt: om buslijn 25 via busstation Leyenburg te leiden, “zodat reizigers uit Vrederust eerder de mogelijkheid krijgen om over te stappen op RandstadRail. Dit heeft twee voordelen. Het vergroot het draagvlak voor het versterken van RandstadRail in de Leyenburg-corridor en het vermindert de noodzaak om de frequentie van buslijn 25 te verhogen. Ook biedt het reizigers vanuit Vrederust een extra mogelijkheid voor een comfortabele verbinding met het Centraal Station.”

(foto VD)

 


Foto: Digitaal Dagblad