Geef uw mening over groen in Damsigt en omgeving

mainImage
Geef uw mening over groen in Damsigt en omgeving

De gemeente werkt aan een groenbeheerplan voor de wijk Damsigt en omgeving. Dit gaat over het groenbeheer in de buurten Raadhuiskwartier, Verzetsheldenwijk, Sijtwende, Kleurenbuurt, Park Leeuwesteijn en Damsigt. U kunt uw wensen en ideeën voor dit plan doorgeven.

In het groenbeheerplan staat welke renovaties in het groen de komende 5 jaar plaatsvinden. Om het plan te maken, wordt eerst gekeken naar de huidige kwaliteit van het groen en de knelpunten die daarbij naar voren komen. De gemeente wil graag van u horen wat u goed vindt aan het huidige groen in de wijk, maar ook wat er beter kan. Uw opmerkingen en suggesties worden waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van het plan. Meedoen kan op verschillende manieren.

Enquête

De enquête bevat een vragenlijst per buurt. Per vraag kunt u een toelichting geven. Het invullen van deze vragenlijst kan tot en met 21 november 2018.

Inloopavond

De gemeente organiseert op maandag 5 november 2018 een inloopavond van 19:00 tot 21:00 uur. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam.

Wijkwandeling

Woensdag 14 november lopen we door de wijk en bekijken het huidige groen. Tijdens deze wijkwandeling kunt u uw ideeën over het groen in uw buurt delen en samen nadenken over verbeteringen.

Kleurenbuurt


  • Tijd: 13:00 - 13:25

  • Startpunt: kinderboerderij Essesteijn, Essepad 7 in Voorburg


Park Leeuwensteijn

  • Tijd: 13:30 - 13:55 uur

  • Startpunt: Tram-en metrostation Leidschendam-Voorburg, bij grote fiestenstalling (zijde park Leeuwensteijn)


Damsigt en Sijtwende  • Tijd: 14:00 - 14:55 uur

  • Startpunt: park Sijtwende, ingang Rodelaan in Voorburg


Verzetsheldenwijk

  • Tijd: 15:00 - 15:55 uur

  • Startlocatie: Looijerslaan 30 in Leidschendam (Renault service garage)


Raadhuiskwartier

  • Tijd: 16:00 - 17:00 uur

  • Startlocatie: Stadskantoor, Konigin Wilhelminalaan 2 in Leidschendm (zijde parkeerplaats Servicecentrum)


De wensen en ideeën worden waar mogelijk in het concept groenbeheerplan verwerkt. Dit plan wordt in januari/februari 2019 ter inzage gelegd en in maart 2019 definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad