Gebiedsagenda Laan van NOI biedt kansen voor Voorburg

mainImage
Gebiedsagenda Laan van NOI biedt kansen voor Voorburg

B&W van de gemeente Den Haag heeft op 8 januari 2019 zijn ambities kenbaar gemaakt voor Central Innovation District (CID), waaronder en de omgeving van station Laan van NOI. De gebiedsagenda Laan van NOI schetst de contouren van mogelijke ontwikkelingen en is de basis voor verdere onderzoeken en uitwerkingen. Er liggen mooie kansen voor Voorburg, maar ook uitdagingen. Een belangrijke vervolgstap is een consultatieronde van de gemeente Den Haag waarin diverse belanghebbenden, waaronder inwoners in en rond het gebied, een reactie op de gebiedsagenda kunnen geven. Ook kunnen zij aangeven hoe zij bij de verdere uitwerking betrokken willen worden.

Op de gemeentegrens

Omdat het stationsgebied op de gemeentegrens ligt, is er vanuit de gemeente Den Haag op diverse momenten afstemming gezocht met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Leidschendam-Voorburg heeft steeds aandacht gevraagd voor het tijdig informeren en betrekken van bewoners en ondernemers in het gebied. Samen met NS en ProRail wordt gekeken naar vernieuwing van de stationsomgeving van Laan van NOI, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsenstalling aan beide kanten van het spoor en de stationsentree aan de kant van de Van Alpenstraat. Een van de ambities is om de Van Alphenstraat aan de Voorburgse kant beter aan te laten sluiten bij de Security Campus aan de Haagse kant. Aandachtspunten voor Voorburg zijn bijvoorbeeld bouwvolumes, parkeren en andere aspecten van leefbaarheid.

Nauw betrokken blijven

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil samen met inwoners en ondernemers nauw betrokken blijven bij de uitwerking van de gebiedsagenda. De inzet van de gemeente is daarbij gericht op de ambities uit de structuurvisie: het verbeteren van de kwaliteit van de OV-knoop Laan van NOI en het ontwikkelen van passende woon- en werkmilieus. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met bestaande bewoners en ondernemers, met name rond de Van Alphenstraat. De gemeente Den Haag zal daartoe in de loop van 2019 een informatieavond organiseren, speciaal gericht op belanghebbenden in Voorburg.

Lees meer op  de website met raadsinformatie van gemeente Den Haag

Bron: Gemeente Leidschendam- Voorburg.

 


Foto: Digitaal Dagblad