Foto-reportage van het Vlietkinderen Debat, deel 2

mainImage
Foto-reportage van het Vlietkinderen Debat, deel 2

Fotograaf Ap de Heus was gisteren in Central Park by Ron Blaauw weer eens met zijn camera in positieve zin aanwezig. Hier volgt deel 2 van zijn foto-reportage die een indruk geeft van het geslaagde eerste Vlietkinderen Debat, waarbij diverse stellingen over de kinderdagopvang en de branche werden belicht.Vlietkinderen-directeur Tine Oudshoorn belicht tijdens haar openingsspeech het belang van samenwerken.Tine Oudshoorn gaat kort in op de actualiteit rondom de Stins, die door Vlietkinderen ook niet meer worden gebruikt.Sidekick Yvonne Bood licht de stellingen toe. Gespreksleider Bart Bakker luistert aandachtig.Peter Lamers, bestuursvoorzitter van de Spinozagroep en voormalig wethouder van de gemeente Rotterdam, brengt het debat meteen op gang.

 Sharon Gesthuizen legt het nog even duidelijk uit. Harry van de Kant en Peter Lamers zijn aandachtige toehoorders.Krijn van Putten geeft zijn mening. Marije Magito en Sandra de Leeuw waren het soms wel en soms niet met hem eens.De betrokkenheid vanuit de zaal mocht er zijn.Toekomstige vaders kwamen ook aan het woord.Peter van den Berg van Sport & Welzijn reageert desgevraagd op een stelling.Gezinsmanager Marie-Leontine de Graaf legt uit hoe ze haar drukke werkzaamheden voor Board Refreshment combineert met het gezinsleven.Psychologe Marjolein van Bodegom ging in op de denkwijze en de gedachtegang van kinderen.Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) had een meer dan interessante inbreng.Een betrokken huisvader die vindt dat kinderen op jonge leeftijd vooral moeten spelen.Wethouder Juliette Bouw had het slotwoord en gaf aan dat samenwerken bijzonder belangrijk is.

 


Foto: Digitaal Dagblad