Florence: 'Regie voeren over complexe wondzorg'

mainImage
Florence: 'Regie voeren over complexe wondzorg'

Florence gaat de regie voeren in de regio Haaglanden over de zorg aan cliënten met complexe wonden. Complexe wonden zijn wonden die moeilijk genezen en waarvoor extra zorg nodig is, bijvoorbeeld in het geval van ernstige decubitus (doorligwonden). Door een professionele wondbeoordeling, het inzetten van de juiste behandeling en het regelmatig evalueren, kan de genezing van wonden worden verkort en kunnen de kosten die gemoeid zijn met wondzorg worden verlaagd.

Complexe wonden hebben een grote impact hebben op het leven van mensen. Daarom is een multidisciplinaire samenwerking met de wijkverpleegkundigen van Florence, huisartsen, diëtisten, ergotherapeuten, ziekenhuizen in de regio en collega-zorgaanbieders van essentieel belang om de genezing van de complexe wond te bevorderen.

Verbeteren van kennis en kunde

CZ heeft Florence gevraagd het voortouw te nemen in het verder ontwikkelen van kennis en behandeling van complexe wondzorg in de gehele zorgketen. Door een goede registratie komen er meer data beschikbaar over de kwaliteit en doelmatigheid van de wondzorg in de regio. Verdere ontwikkelingen ten aanzien van de kennis en kunde van de wondzorg kunnen daardoor worden doorgevoerd.

Verlaging kosten

Door de regiefunctie van de wondconsulenten van Florence, hoeft de cliënt niet onnodig lang een complexe wond te hebben. De wondconsulent is vanaf het begin betrokken en bepaalt bijvoorbeeld ook of iemand, via de huisarts, moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Miriam Heringa, directeur Extramurale Zorg bij Florence: “Ons team van wondconsulenten is hoog opgeleid en zeer bekwaam om deze regiefunctie uit te voeren. Doordat zij de spin in het web vormen, is er meer overzicht en kan de kennis over complexe wondverzorging in de regio worden vergroot. Dat heeft een positief effect op het leven van mensen met een complexe wond. Daarnaast kunnen de kosten voor wondzorg worden verlaagd”.

Over Florence

Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 3.700 medewerkers en ruim 1.700 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

 


Foto: Digitaal Dagblad